12.01.2018
Pavel Chmelík

Rozpočet 2016

Rozpočet statutárního města Liberec pro rok 2016 (formát XLSX ke stažení ZDE)

   

Rozpočet 2016 – Příjmy

1 673 190 384 Kč
Název akce

Název odboru /oddělení/ORJ2


celkem 

rozpočet schválený na rok 2015

rozpočet upravený na rok 2015

návrh rozpočtu na rok 2016

A) Daňové příjmy města a poplatky

1 349 661 000 Kč
Daňové příjmy ze státního rozpočtu


Daň z příjmu FO vybírané srážkou - zaměstnanci

odbor ekonomiky/0003001210028


222 000 000

222 000 000

235 000 000

Daň z příjmu FO ze závislé činnosti podle počtu zaměstnanců.

odbor ekonomiky/0003001210028


23 000 000

23 000 000

25 000 000

Daň z příjmu OSVČ podle počtu obyvatel

odbor ekonomiky/0003001210028


3 000 000

3 000 000

3 000 000

Daň z příjmu OSVČ podle bydliště podnikatele

odbor ekonomiky/0003001210028


17 000 000

17 000 000

7 000 000

Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů

odbor ekonomiky/0003001210028


26 000 000

26 000 000

27 000 000

Daň z příjmu právnických osob

odbor ekonomiky/0003001210028


245 000 000

245 000 000

250 000 000

Daň z příjmu právnických osob za obce

odbor ekonomiky/0003001210028


6 000 000

11 893 430

11 000 000

Daň z přidané hodnoty

odbor ekonomiky/0003001210028


500 000 000

500 000 000

520 000 000

Odvody - za odnětí půdy ze zeměď. půdního fondu

odbor ekonomiky/0003001210028


145 000

145 000

145 000

Poplatky - za odnětí pozemků plnící funkci lesa

odbor ekonomiky/0003001210028


150 000

150 000

150 000

Daň  z věcí nemovitých

odbor ekonomiky/0003001210028


125 000 000

125 000 000

125 000 000

Daňové příjmy a poplatky upravené městem


Poplatky - znečišťování ovzduší

odbor ekonomiky/0003001210029


30 000

30 000

15 000

Poplatky - sběr, přeprava a třídění komunálního odpadů

odbor ekonomiky/0003001210029


45 000 000

45 000 000

45 000 000

Poplatky - psi

odbor ekonomiky/0003001210029


2 500 000

2 500 000

2 500 000

Poplatky - lázeňský nebo rekreační pobyt

odbor ekonomiky/0003001210029


1 300 000

1 300 000

1 400 000

Poplatky - užívání veřejného prostranství

odbor ekonomiky/0003001210029


3 700 000

5 200 000

5 000 000

Poplatky - ubytovací kapacity

odbor ekonomiky/0003001210029


1 300 000

1 300 000

1 200 000

Poplatky - místní - zrušené

odbor ekonomiky/0003001210029


1 000

1 000

1 000

Poplatky - zkoušky řidičské oprávnění

odbor dopravy/000200100000


1 700 000

1 700 000

1 700 000

Odvody - výtěžek z provozování loterií

odbor ekonomiky/0003001210029


4 000 000

4 000 000

3 500 000

Odvody - výherní hrací přístroje

odbor ekonomiky/0003001210029


58 000 000

58 000 000

60 000 000

Správní poplatky


Poplatky - správní

odbor ekonomiky/0003001210029


230 000

230 000

150 000

Poplatky - správní

stavební úřad/000200060000


4 000 000

4 000 000

3 500 000

Poplatky - správní

odbor životního prostředí/000200070000


400 000

400 000

400 000

Poplatky - správní

odbor správní a živnostenský/000200080000


9 000 000

9 000 000

9 000 000

Poplatky - správní

odbor dopravy/000200100000


11 300 000

11 300 000

13 000 000

B) Dotace 


67 880 999 Kč
Pravidelné dotace


Příjmy - dotace na výkon státní správy ze státního rozpočtu

odbor ekonomiky/000300120027


65 000 000

64 915 975

64 900 000

Dotace jednorázové pod smlouvou, příjem v roce 2016


Dotace z úřadu práce (ÚZ 104113013)

odbor ekonomiky/000300120027


0

0

74 004

Dotace z úřadu práce (ÚZ 104513013)

odbor ekonomiky/000300120027


0

0

345 996

Poplatky - výkon přestupkové agendy od obcí

odbor správní a živnostenský/000200080000


14 000

14 000

20 000

Přijaté neinvestiční transfery od obcí

oddělení školství a kultury/000500170039


0

340 999

340 999

Konsolidační položky  - Smuteční fond


Příjem na běžný účet fondu - Smuteční fond

oddělení technické správy/000600040003


1 100 000

1 100 000

1 100 000

Příjem na ZBÚ - Smuteční fond

oddělení technické správy/000600040003


1 100 000

1 100 000

1 100 000

C) Příjmy z hospodářské činnosti města

17 180 000 Kč
celkové podrobné příjmy viz část Hospodářská činnost města


Příjmy - odvod z hospodářské činnosti města

odbor ekonomiky/000300120027


6 000 000

3 896 584

17 180 000

D) Příjmy ze společností a podílů v nich

41 000 000 Kč
Příjmy z hospodáření


5 000 000 Kč
nedaňové příjmy


Podíl na zisku a z dividend  A. S. A.

odbor ekonomiky/000300120027


5 000 000

5 000 000

5 000 000

Další příjmy


12 500 000 Kč
Úrokový výnos z půjčky pro Sportovní areál Liberec, s.r.o.

odbor ekonomiky/000300120027


7 500 000

7 500 000

7 500 000

Příjmy - splátky půjčených prostředků od Sportovní areál Ještěd, a. s.

odbor ekonomiky/000300120027


5 000 000

5 000 000

5 000 000

Další příjmy


23 500 000 Kč
kapitálové příjmy


Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené - Sportovní areál Liberec

odbor ekonomiky/000300120027


23 940 504

23 940 504

23 500 000E) Fondy oprav a investic příjmy

38 075 753 Kč
Odvody - odpisy MŠ

oddělení školství a kultury/000500170039


7 156 254

7 328 682

7 234 456

Odvody - odpisy ZŠ

oddělení školství a kultury/000500170039


15 072 943

15 072 943

14 933 809

Odvody - odpisy Botanická zahrada

oddělení školství a kultury/000500170039


2 779 704

2 779 704

2 988 937

Odvody - odpisy Zoologická zahrada

oddělení školství a kultury/000500170039


8 136 372

8 136 372

9 374 058

Odvody - odpisy Divadlo F. X. Šaldy

oddělení školství a kultury/000500170039


1 814 161

1 814 161

2 430 151

Odvody - odpisy Naivní divadlo

oddělení školství a kultury/000500170039


243 804

243 804

251 640

Odvody - odpisy Dětské centrum Sluníčko

oddělení humanitní/000500170040 


788 712

788 712

788 712

Odvody - odpisy Centrum zdravotní a sociální péče

oddělení humanitní/000500170040 


53 990

53 990

53 990

Odvody - odpisy Městské lesy

odbor ekologie a veřejného prostoru/000400180000


0

19 679

20 000

F) Dotační fond města - příjmy


0 Kč
sponzorské dary do dotačních fondů města přijaté0

0

0

G) Financování, kladné úroky apod.


70 183 400 Kč
Příjmy z refinancování dluhopisu 2 mld.


70 000 000 Kč
Příjmy - výnosy z amortizačního fondu

odbor ekonomiky/000300120027


10 000 000

10 000 000

10 000 000

Příjmy z úroků - dluhopis

odbor ekonomiky/000300120027


27 048 000

27 048 000

60 000 000Kladné úroky z provozních účtů města


183 400 Kč
Příjmy z úroků - výdajový v KB

odbor ekonomiky/000300120027


500

500

100

Příjmy z úroků - základní v KB

odbor ekonomiky/000300120027


5 000

5 000

500

Příjmy z úroků - příjmový v ČS

odbor ekonomiky/000300120027


5 000

5 000

500

Příjmy z úroků - základní v ČS

odbor ekonomiky/000300120027


40 000

40 000

10 000

Příjmy z úroků - výdajový v ČS

odbor ekonomiky/000300120027


10 000

10 000

10 000

Příjmy z úroků Fond pro partnerskou spolupráci

odbor ekonomiky/000300120027


500

500

100

Příjmy z úroků Městský fond rozvoje bydlení

odbor ekonomiky/000300120027


5 000

5 000

2 000

Příjmy z úroků Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání

odbor ekonomiky/000300120027


1 000

1 000

500

Příjmy z úroků Sportovní fond

odbor ekonomiky/000300120027


15 000

15 000

7 000

Příjmy z úroků Kulturní fond

odbor ekonomiky/000300120027


1 000

1 000

500

Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení školských zařízení

odbor ekonomiky/000300120027


10 000

10 000

10 000

Příjmy z úroků Odpadní teplo zimní stadion

odbor ekonomiky/000300120027


100

100

100

Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení

odbor ekonomiky/000300120027


15 000

15 000

14 000

Příjmy z úroků ČS dluhopis

odbor ekonomiky/000300120027


100 000

100 000

50 000

Příjmy z úroku Celoživotní vzdělávání

odbor ekonomiky/000300120027


1 000

1 000

500

Příjmy z úroků Praktické ověřování znalostí

odbor ekonomiky/000300120027


1 000

1 000

500

Příjmy z úroků Úspora spotřeby energií

odbor ekonomiky/000300120027


100

100

100

Příjmy z úroků Operační program konkurenceschopnost

odbor ekonomiky/000300120027


500

500

100

Příjmy z úroků ZBÚ EQUA bank

odbor ekonomiky/000300120027


500

500

200

Příjmy z úroků ČNB dotační

odbor ekonomiky/000300120027


2 000

2 000

100

Příjmy z úroků ČNB SFDI

odbor ekonomiky/000300120027


100

100

100

Příjmy z úroků Smuteční fond

odbor ekonomiky/000300120027


10 000

10 000

5 000

Příjmy z Ekofondu

odbor ekonomiky/000300120027


500

500

100

Příjmy z úroků Fond zdraví

odbor ekonomiky/000300120027


500

500

100

Příjmy z úroků Fond prevence

odbor ekonomiky/000300120027


500

500

100

Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení sociálních zařízení

odbor ekonomiky/000300120027


2 000

2 000

2 000

Příjmy z úroků Podpora moderních forem výuky

odbor ekonomiky/000300120027


100

100

100

Příjmy z úroků - příjmový v KB

odbor ekonomiky/000300120027


1 000

1 000

1 000

Příjmy z úroků příjmový ČS - příjmový

odbor ekonomiky/000300120027


80 000

80 000

60 000

Příjmy z úroků PPF

odbor ekonomiky/000300120027


100

100

100

Příjmy z úroků - sběrný účet platebních karet

odbor ekonomiky/000300120027


0

0

200

Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení

odbor ekonomiky/000300120027


0

0

500

Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení komunikací

odbor ekonomiky/000300120027


0

0

5 000

Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru

odbor ekonomiky/000300120027


0

0

200

Příjmy z úroků Fond pro výkupy nemovitostí

odbor ekonomiky/000300120027


0

0

500

Příjmy z úroků Fond pro rozvoj sociálního bydlení

odbor ekonomiky/000300120027


0

0

200

Příjmy z úroků Fond pro opravy a rozvoj energetického zařízení

odbor ekonomiky/000300120027


0

0

500

Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení ostatní

odbor ekonomiky/000300120027


0

0

500

Příjmy z úroků Fond pro kofinancování evropských projektů

odbor ekonomiky/000300120027


0

0

200

Příjmy z úroků Fond pro informační technologie

odbor ekonomiky/000300120027


0

0

200H) Pokuty a ostatní příjmy, jinde nezařazené

89 209 232 Kč


Příjmy z pokut


9 333 000 Kč
Pokuty - ukládané ČIŽP

odbor ekonomiky/0003001210028


200 000

200 000

200 000

Příjmy - z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých nerostů

odbor ekonomiky/0003001210028


50 000

50 000

50 000

Pokuty - stavební přestupek občan

odbor ekonomiky/0003001210029


150 000

150 000

150 000

Pokuta - živnostenské

odbor ekonomiky/0003001210029


200 000

200 000

200 000

Pokuty - stavební delikt (podnikající právnická a fyzická osoba)

odbor ekonomiky/0003001210029


150 000

150 000

100 000

Pokuty - vozidla

odbor ekonomiky/0003001210029


1 000

1 000

1 000

Pokuty - řidiči

odbor ekonomiky/0003001210029


4 500 000

4 500 000

4 500 000

Pokuty - doprava

odbor ekonomiky/0003001210029


100 000

100 000

200 000

Pokuty - přestupky doprava

odbor ekonomiky/0003001210029


1 000

1 000

10 000

Pokuty - vlastníci vozidel

odbor ekonomiky/0003001210029


600 000

600 000

800 000

Pokuty - vážení vozidel

odbor ekonomiky/0003001210029


200 000

200 000

100 000

Pokuty - tombola

odbor ekonomiky/0003001210029


1 000

1 000

1 000

Pokuty - státní památková péče

odbor ekonomiky/0003001210029


1 000

1 000

1 000

Pokuty - výherní automaty

odbor ekonomiky/0003001210029


20 000

20 000

10 000

Pokuty - ochrana přírody a krajiny

odbor ekonomiky/0003001210029


10 000

10 000

10 000

Pokuty - voda

odbor ekonomiky/0003001210029


30 000

30 000

30 000

Pokuty - lesní hospodářství

odbor ekonomiky/0003001210029


5 000

5 000

10 000

Pokuty - odpady

odbor ekonomiky/0003001210029


150 000

150 000

100 000

Pokuty - týrání zvířat

odbor ekonomiky/0003001210029


30 000

30 000

30 000

Pokuty - ovzduší

odbor ekonomiky/0003001210029


10 000

10 000

10 000

Pokuty - půdní fond

odbor ekonomiky/0003001210029


25 000

25 000

20 000

Pokuty - kácení  stromů

odbor ekonomiky/0003001210029


25 000

25 000

40 000

Pokuty - bezpečnost a veřejný pořádek (Městská policie)

odbor ekonomiky/0003001210029


2 400 000

2 400 000

2 500 000

Pokuty - fyzické osoby

odbor ekonomiky/0003001210029


250 000

250 000

250 000

Náklady řízení - životní prostředí

odbor ekonomiky/0003001210029


10 000

10 000

10 000Příjmy ostatní


79 876 232 Kč
Veřejnoprávní smlouva - Frýdlant v Čechách

Městská policie/000110000000


704 121

2 927 484

734 121

Příjmy  z poskytování služeb - dopravní výchova

Městská policie/000110000000


0

128 800

128 800

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (LIKREM)

oddělení technické správy/000600040003


2 200 000

2 200 000

2 200 000

Příjmy za služby - hřbitovní místa

oddělení technické správy/000600040003


0

200 000

200 000

Příjmy z pronájmu hřbitovních míst

oddělení technické správy/000600040003


0

20 000

20 000

Příspěvek na provozní ztrátu (z KÚLK - DPMLJ)

oddělení technické správy/000600040003


3 278 783

8 498 783

3 278 783

Příspěvek na provozní ztrátu - drážní doprava

oddělení technické správy/000600040003


0

15 765 000

15 765 000

Příjem - z pronájmu automatu na svíčky

oddělení technické správy/000600040003


0

1 210

2 000

Příjem - parkovací systém

oddělení technické správy/000600040003


0

18 000 000

18 000 000

Příjmy - z prodeje služeb a výrobků (teplárenské zařízení)

odbor hlavního architekta/000400150000


11 910 000

11 910 000

8 932 284

Příjmy - z prodeje služeb a výrobků 

oddělení školství a kultury/000500170039


40 000

40 000

46 000

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

oddělení školství a kultury/000500170039


177 000

177 000

177 000

Příjmy - obecní mrtví

oddělení humanitní/000500170040 


0

294 901

100 000

Příjmy - z prodeje služeb a výrobků 

kancelář primátora/000100020000


450 000

450 000

610 000

Příjmy - z prodeje služeb a výrobků 

odbor správní a živnostenský/000200080000


118 000

118 000

129 000

Příjmy - z prodeje služeb a výrobků 

oddělení krizového řízení/000200050008


6 000

6 000

15 000

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

oddělení krizového řízení/000200050008


96 000

96 000

96 000

Příjmy - z prodeje služeb a výrobků 

oddělení kurátorské činnosti/000200090022


0

8 000

8 000

Příjmy - z prodeje služeb a výrobků 

odbor životního prostředí/000200070000


0

0

2 000

Příjmy - z prodeje služeb a výrobků 

oddělení rozvojové koncepce/000300140032


300 000

300 000

250 000

Příjmy z pronájmu pozemků

oddělení rozvojové koncepce/000300140032


0

0

9 000

Příjmy - z prodeje služeb a výrobků 

oddělení provozu a správy budov/000200050009


155 000

155 000

155 000

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

oddělení provozu a správy budov/000200050009


250 000

250 000

730 000

Příjmy z pronájmu pozemků

odd. majetkové evidence a dispozic/000600130030


1 000 000

1 000 000

1 000 000

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí

odd. majetkové evidence a dispozic/000600130030


5 000 000

5 000 000

5 000 000

Příjmy z prodeje pozemků

odd. majetkové evidence a dispozic/000600130030


5 000 000

5 000 000

5 000 000

Ostatní příjmy z vlastní činnosti

odd. majetkové evidence a dispozic/000600130030


3 000 000

3 000 000

3 000 000

Příjmy z pronájmu pozemků (Gesta)

odbor ekologie a veřejného prostoru/000400180000


0

973 182

324 394

EKO KOM - elektrošrot

odbor ekologie a veřejného prostoru/000400180000


0

350 000

350 000

EKO KOM - sběr surovin

odbor ekologie a veřejného prostoru/000400180000


0

4 500 000

4 500 000

Příjmy - ostatní nedaňové

odbor ekologie a veřejného prostoru/000400180000


0

30 000

30 000

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

odbor ekologie a veřejného prostoru/000400180000


0

6 000

6 000

Příjmy - z prodeje služeb a výrobků 

odbor ekologie a veřejného prostoru/000400180000


0

150 000

150 000

Sběr zrušených registračních značek

odbor dopravy/000200100000


20 000

20 000

10 000

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

oddělení komunikace a informace/000200050007


2 000

32 000

35 000

Příjmy - z prodeje služeb a výrobků 

oddělení komunikace a informace/000200050007


15 000

15 000

19 000

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (přefakturace)

oddělení správy objektů a zařízení/000300130031


3 000 000

3 000 000

3 000 000

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (přefakturace)

oddělení správy objektů a zařízení/000300130031


4 200 000

4 200 000

4 700 000

Příjmy - z prodeje služeb a výrobků 

oddělení správy objektů a zařízení/000300130031


170 000

170 000

170 000

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

oddělení správy objektů a zařízení/000300130031


280 000

280 000

280 000

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

oddělení cestovního ruchu a sportu/000500160037


1 250 500

1 250 500

693 850

Příjmy - z prodeje služeb a výrobků 

oddělení cestovního ruchu a sportu/000500160037


20 000

20 000

20 000


 

  

   

Rozpočet 2016 Výdaje

1 679 130 384 Kč
kontrolní součet:

1 679 130 384
Název akce

celkem 

rozpočet schválený na rok 2015

rozpočet upravený na rok 2015

návrh rozpočtu na rok 2016

A) Rada města, zastupitelstvo, výbory, komise - odměny

8 477 000 Kč
odměny rada města - 1x primátor, 4x náměstek, 4x radní


3 953 000

3 953 000

4 321 000

odměny zastupitelstvo - 34 zastupitelů, mimo primátora,náměstků a 4 radních


372 000

372 000

735 000

odměny členové - 4 výbory po 13-členech


706 000

706 000

720 000

odměny členové komisí


1 570 000

1 570 000

1 104 000

povinné pojistné na sociální zabezpečení - zastupitelů


949 000

949 000

978 000

povinné pojistné na zdravotní pojištění - zastupitelé


594 000

594 000

602 000

ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem - zastupitelé


17 000

17 000

17 000


B) ODBORY MAGISTRÁTU

573 402 620 Kč
odbor kontroly a interního auditu

1 818 540 Kč
Osobní výdaje

1 798 540
Platy zaměstnanců v pracovním poměru


1 338 000

1 338 000

1 338 000

Povinné pojistné na sociální zabezpečení


334 000

334 000

334 500

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění


120 000

120 000

120 420

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem


7 000

7 000

5 620


Běžné výdaje

20 000
Knihy, učební pomůcky a tisk


6 000

6 000

8 000

Konzultační, poradenské a právní služby


1 000

1 000

1 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)


6 000

6 000

6 000

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady


5 000

5 000

5 000

celkem odbor kontroly a interního auditu

1 818 540

odbor kancelář primátora

10 106 000 Kč
Osobní výdaje

6 206 000
Platy zaměstnanců v pracovním poměru


3 666 000

3 666 000

4 616 000

Povinné pojistné na sociální zabezpečení


916 000

916 000

1 154 900

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění


330 000

330 000

415 700

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem


16 000

16 000

19 400


běžné výdaje

3 900 000
Autorská odměna


0

4 609

5 000

Prádlo, oděv a obuv


0

2 000

2 000

Knihy, učební pomůcky a tisk


2 000

2 000

2 000

Nákup materiálu jinde nezařazený


100 000

100 000

130 000

Nájemné


0

12 000

15 000

Konzultační, poradenské a právní služby


40 000

38 800

20 000

Školení a vzdělávání


0

5 000

5 000

Služby zpracování dat


0

200

200

Služby - jednorázové prezentační akce


40 000

40 000

50 000

Služby - výstavy a výzdoby


50 000

50 000

40 000

Liberecký zpravodaj + přílohy


1 600 000

1 600 000

1 950 000

Nákup ostatních služeb


100 000

82 381

80 800

Služby - inzerce


30 000

30 000

30 000

Služby - monitoring


160 000

160 000

160 000

Služby - partnerská města


250 000

219 000

160 000

Skybox-provoz


36 300

36 300

40 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)


40 000

9 000

10 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)


40 000

71 000

50 000

Pohoštění


500 000

500 000

500 000

Věcné dary


60 000

40 000

50 000

Neinvestiční transfery spolkům


100 000

10 000

100 000

Rezerva  ( primátor, náměstci )


600 000

547 000

500 000

celkem odbor kancelář primátora

10 106 000

odbor právní a veřejných zakázek

5 885 000 Kč
Osobní výdaje

5 053 000
Platy zaměstnanců v pracovním poměru


3 117 000

3 117 000

3 759 000

Povinné pojistné na sociální zabezpečení


779 000

779 000

939 900

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění


280 000

280 000

338 400

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem


14 880

14 880

15 700


běžné výdaje

832 000
Knihy, učební pomůcky a tisk


12 000

12 000

12 000

Konzultační, poradenské a právní služby


550 000

546 000

550 000

Služby - inzerce poplatky za zveřejnění


5 000

9 000

10 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)


5 000

5 000

5 000

Náhrady za náklady soudního řízení


250 000

250 000

250 000

Nákup kolků


10 000

10 000

5 000

celkem odbor právní a veřejných zakázek

5 885 000 Kč


Kancelář tajemníka

58 696 960 Kč
Osobní výdaje

14 953 460
Platy zaměstnanců v pracovním poměru


9 479 000

9 479 000

10 872 000

Povinné pojistné na sociální zabezpečení


2 369 800

2 369 800

2 967 600

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění


853 100

853 100

1 070 380

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem


39 000

39 000

43 480


běžné výdaje

10 891 000
Platy zaměstnanců v pracovním poměru


104 833 000

98 665 000

0

Ostatní platy


2 000

2 000

2 000

Ostatní osobní výdaje


1 500 000

1 808 196

1 500 000

Odměny členů zastupitelstva


6 601 000

6 571 000

0

Odstupné


500 000

500 000

400 000

Povinné pojistné na sociální zabezpečení zastupite


949 000

949 000

0

Povinné pojistné na sociální zabezpečení


26 708 380

25 197 380

0

Povinné pojistné na veřejné zdr. poj. zastupitelé


594 000

594 000

0

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění


9 616 000

9 073 000

0

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem -


17 000

17 000

0

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem


454 000

430 000

0

Knihy, učební pomůcky a tisk


5 000

5 000

5 000

Konzultační, poradenské a právní služby


30 000

30 000

30 000

Školení a vzdělávání


10 000

10 000

10 000

Školení a vzdělávání


950 000

1 065 000

1 100 000

Nákup ostatních služeb


400 000

350 000

200 000

Stravné


3 155 000

3 155 000

4 034 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)


15 000

15 000

15 000

Cestovné (tuzemské a zahraniční) MML


150 000

250 000

200 000

Dispoziční fond


216 000

194 857

220 000

Odvody za nezaměstnávání ZPS


450 000

450 000

450 000

Péče o zaměstnance


1 864 000

1 864 000

1 893 000

Projekt ŘK a optimalizace ICT v ZOO a DFXŠ


0

0

250 000

Projekt tisk.služby, materiály do RM a ZM


0

0

250 000

Projekt tisk.služ.-povinné pojist.na soc.zabezp.


0

0

30 000

Projekt tisk.služ.-povinné pojist.na veř.zdrav.poj.


0

0

11 000

Projekt IOP 09 Otevřené město Liberec - OOV


290 000

290 000

250 000

Projekt IOP 09 - povinné pojist.na soc.zabezp.


72 500

72 500

30 000

Projekt IOP 09.- povinné pojist.na veř.zdrav.poj.


26 100

26 100

11 000

celkem oddělení personální

10 891 000 Kč

běžné výdaje

2 130 000
Knihy, učební pomůcky a tisk


2 000

2 000

2 000

Nákup materiálu jinde nezařazený


40 000

40 000

40 000

Služby pošt


1 918 000

1 948 000

2 068 000

Nákup ostatních služeb


20 000

20 000

20 000

celkem oddělení komunikace a informace

2 130 000 Kč

běžné výdaje

4 362 500
Refundace mezd dobrovolných hasičů


100 000

38 000

50 000

Ochranné pomůcky


1 000

1 000

1 000

Ochranné pomůcky


200 000

146 300

500 000

Léky a zdravotnický materiál


0

3 500

301 000

Drobný hmotný dlouhodobý majetek


5 000

5 000

5 000

Drobný hmotný dlouhodobý majetek


164 000

218 250

250 000

Nákup materiálu jinde nezařazený


6 000

101 000

6 000

Nákup materiálu jinde nezařazený


200 000

330 564

350 000

Nákup materiálu - hasičská mládež - ceny


72 000

109 000

108 000

Studená voda


3 000

3 000

3 000

Studená voda


50 000

51 400

60 000

Plyn


200 000

222 300

400 000

Elektrická energie


60 000

60 000

40 000

Elektrická energie


300 000

300 000

250 000

Pohonné hmoty a maziva


400 000

400 000

400 000

Školení a vzdělávání - spoluúčast města na zvyšová


100 000

194 205

200 000

Nákup ostatních služeb


10 000

60 000

50 000

Nákup ostatních služeb


350 000

269 100

300 000

Zdravotní prevence (závodní lékař)


63 000

59 500

50 000

Opravy a udržování


20 000

55 000

20 000

Údržba a opravy požární techniky a budov


500 000

290 000

400 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)


2 500

2 500

2 500

Pohoštění - ochranné nápoje u požárů


5 000

16 600

5 000

Neinvestiční dary


200 000

200 000

500 000

Poplatky za radiové kmitočty


0

10 900

11 000

Nespecifikované rezervy (krizový zák.č.118/2011)


100 000

100 000

100 000

kapitálové výdaje

600 000
Dopravní automobil


0

0

600 000

celkem oddělení krizového řízení

4 962 500 Kč

běžné výdaje

25 760 000
Nákup nápojů (podle zákoníku práce)


0

21 143

10 000

Prádlo, oděv a obuv


50 000

220 000

200 000

Knihy, učební pomůcky a tisk


130 000

130 000

130 000

Drobný hmotný dlouhodobý majetek


400 000

800 000

600 000

Nákup materiálu jinde nezařazený


1 500 000

1 566 560

1 500 000

Studená voda


900 000

900 000

900 000

Teplo


6 000 000

5 980 000

5 400 000

Plyn


30 000

30 000

30 000

Elektrická energie


5 000 000

5 000 000

5 000 000

Pohonné hmoty a maziva


800 000

770 000

800 000

Služby pošt


0

400 000

400 000

Služby telekomunikací a radiokomunikací


1 300 000

1 300 000

1 300 000

Nájemné


320 000

320 000

320 000

Nákup ostatních služeb


2 000 000

1 600 000

1 600 000

Kopírovací služby


2 400 000

2 400 000

2 000 000

Úklid budov, mytí oken, výtahů.....


1 500 000

1 500 000

1 200 000

Odvoz odpadu


250 000

250 000

250 000

Revize


340 000

320 000

340 000

Výroba razítek


35 000

35 000

35 000

Poplatky rozhlas, televize


20 000

20 000

20 000

Praní a čištění prádla


10 000

10 000

10 000

Opravy a udržování


1 150 000

1 250 000

1 250 000

Oprava aut


700 000

616 670

700 000

Opravy elektrospotřebičů a kancelářské techniky


50 000

70 000

70 000

Opravy budov,oken,dveří,malování,vitráže


2 000 000

1 500 000

1 500 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)


40 000

70 000

70 000

Dálniční známky


20 000

24 440

25 000

PD - rekonstrukce půdy radnice (dřevomorka)


0

0

100 000

celkem oddělení provozu a správy budov

25 760 000 Kč
celkem kancelář tajemníka

58 696 960 Kč

Odbor stavební úřad

9 740 000 Kč
Osobní výdaje

9 715 000
Platy zaměstnanců v pracovním poměru


5 941 000

5 941 000

7 227 000

Povinné pojistné na sociální zabezpečení


1 485 000

1 485 000

1 807 100

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění


535 000

535 000

650 600

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem


25 000

25 000

30 300


běžné výdaje

25 000
Knihy, učební pomůcky a tisk


10 000

10 000

10 000

Konzultační, poradenské a právní služby


10 000

10 000

10 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)


5 000

5 000

5 000

celkem odbor stavební úřad

9 740 000

Odbor životního prostředí

13 609 000 Kč
Osobní výdaje

13 284 000
Platy zaměstnanců v pracovním poměru


8 288 000

8 288 000

9 882 000

Povinné pojistné na sociální zabezpečení


2 072 000

2 072 000

2 471 000

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění


746 000

746 000

889 500

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem


35 000

35 000

41 500


běžné výdaje

325 000
Ochranné pomůcky


20 000

20 000

80 000

Knihy, učební pomůcky a tisk


3 000

3 000

3 000

Tiskopisy, průkazy, plomby