Významné osobnosti města

Čestné občanství města Liberec je výrazem uznání mimořádných zásluh o rozvoj města a také o rozvoj mezinárodních vztahů v komunální oblasti a spolupráce mezi městy. Čestné občanství může být uděleno jak občanům ČR, tak i občanům cizích zemí. Návrhy na udělení čestného občanství předkládají Zastupitelstvu města Liberce prostřednictvím rady města členové zastupitelstva města nebo zastupitelstva obvodu. Rozhodnutí o udělení čestného občanství odevzdává vyznamenanému jménem města Liberce primátor města zpravidla na slavnostním zasedání zastupitelstva města nebo při jiné slavnostní příležitosti. Při udělování čestného občanství obdrží vyznamenaný listinu o jeho udělení, jež je opatřena symboly města. Ocenění lze vůlí zastupitelstva odejmout tomu, kdo se stal nehodným projevené pocty.

Medaile města Liberec se uděluje jako čestné ocenění za občanské zásluhy o město Liberec v jakémkoli oboru lidské činnosti. Medaili města Liberce lze také udělit za celoživotní zásluhy. Návrh na udělení Medaile města Liberce mohou předložit občané, organizace, spolky a jiné subjekty komisi pro udělování cen (tj. pro kulturu a cestovní ruch). Medaili odevzdává oceněné osobě jménem města Liberce jeho primátor. Ocenění nelze odejmout.

 

ČESTNÍ OBČANÉ MĚSTA LIBERCE 1853 - 1939

datum udělení jméno, příjmení, profese
důvod udělení
datum narození, datum úmrtí

17.2.1853 Christian Freiherr Kotz von Dobrsch, úředník státu
podporoval snahu libereckých občanů o vlastní samosprávu
* 1806, † 31.10.1883

13.12.1853 Carl Freiherr Czornig von Czernhausen, spisovatel
za zásluhy o zřízení okresního Soudu města Liberce a zásluhy o město a stát
* 5.5.1804, † 5.10.1889

11.9.1857 Hieronymus Baron Zeidler prof., opat Strahovského kláštera
za mnohostranné zásluhy o Libereckou reálnou školu
* 5.11.1790, † …..

3.3.1861 Anton Ritter von Schmerling, ministr spravedlnosti
za zásluhy, vyhlásil únorovou ústavu
* 23.8.1805, † 23.5.1893

7.5.1861 Ignaz Matschego, výběrčí cla
uznání nestranického a lidského působení v dobách úřednické svévole
* 3.10.1795, † 26.3.1871

12.3.1866 JUDr. Alois Brinz, univerzitní profesor, poslanec
za řeč proti zákonu rovného práva obou Zemských jazyků v českém zemském sněmu
* 28.2.1820, † 1887

12.3.1866 JUDr. Leopold Hafner Ritter von Artha, ministr školství a  kultury
za chrabré vystupování pro německé právo.
* 15.3.1818, † 5.6.1891

12.3.1866 JUDr. Eduard Herbst, poslanec
za práci poslance říšského a zemského sněmu
* 9.12.1820, † 25.6.1892

12.5.1866 JUDr. Constantin Ritter von Hoefler, dvorní rada a  univerzitní profesor
za hájení práva německého lidu
* 26.3.1811, † 29.12.1897

7.1.1868 Friedrich Ferdinand Freiher von Beust, říšský kancléř, ministr pro zvláštní záležitosti
na žádost 103 občanů města pro podporu Rakouska
* 13.1.1809, † 24.10.1886

31.8.1869 Josef Gotschy, vrchní inženýr pro stavební služby
za zásluhy o město Liberec, regulaci Nisy, technické plány ulic města a založení křížové cesty
* 17.8.1807, † ……

9.3.1871 Anton Wiede, profesor
za zásluhy o městské školy
* 9.3.1807, † 6.9.1897

7.5.1872 Alexander Freiherr von Koller, polní maršál
za zásluhy o říši
* 3.6.1813, † 29.5.1890

30.7.1872 Thaddäus Kotzura, řádový kněz
za dlouholeté záslužné působení v pozici učitele a ředitele
* 26.11.1816, † 25.5.1890

19.9.1876 JUDr. Karl von Stremayer, ministr pro kulturu a vzdělávání
za zřízení státní Průmyslové školy a zavedení tříd vyššího gymnázia
* 30.10.1823, † 22.6.1904

10.1.1882 Gustav Schirmer, obchodník a starosta
za zásluhy o město

31.5.1882 JUDr. Wilhelm Polaczek, ředitel Sparkasse a pojišťovny Concordia, zastupitel
za mnoholeté, prospěšné služby obci
* 7.6.1807, † 12.4.1886

3.4.1885 Hrabě Eduard Clam – Gallas, generál rakouské armády v Čechách
za dobrodiní pro město
* 14.3.1805, † 17.3.1891

30.8.1887 Theolog Dr. Adolf Würfel, duchovní
za dobročinné starostlivosti o školství

20.2.1894 Franz Ritter von Neumann, stavitel
za zásluhy o vystavění liberecké radnice
* 16.1.1844, † 1.2.1905

9.11.1897 Heinreich Prade, úředník
za zásluhy o domovské město
* 15.6.1853, † 23.4.1927

21.12.1902 MUDr. Franz Bayer, starosta
Ferdinand Felgenhauer, radní
Ludwig Hlasiwetz, radní
Theodor Thum, ředitel Sparkasse
u příležitosti otevření nového vodovodu jako uznání zásluh pro zásobování vodou

28.7.1914 Hrabě Franz Clam – Gallas, mecenáš umění a zemědělec
za podporu prospěšných zařízení, přenechání Zámků a  pozemků pro prázdninové domy a pozemků pro turistiku a  sport
* 26.7.1854, † 20.1.1930

6. dubna 1923 Vyhláškou prezidenta české zemské správy (68/1923) byla Libereckému magistrátu odňata kompetence okresního úřadu. Byl ustanoven Liberec – venkov. Přesto, že přestalo být statutárním městem, formálně jím zůstalo. Přerušeno udělování Čestného občanství.

25.7.1929 JUDr. Heinrich Staden, právník
za zásluhy o obec, prosadil výstavbu dětského domova, pojmenována po něm ulice Staden strasse
* 27.8.1862, † …..

30.6.1933 Ferdinand Gerhardt, učitel hudby, skladatel
za zásluhy o kulturní život města

31.1.1939 Konrad Henlein, učitel tělocviku
za sjednocení sudetských Němců a jejich přičlenění k Velkoněmecké Říši
* 6.5.1898, † 1945

31.1.1939 Dr. Waltr Lierau, gen. konzul
za zhodnocení snah vést Liberec a stát v dobách těžké hospodářské krize
* 13.8.1875, † 13.6.1945

ČESTNÍ OBČANÉ MĚSTA LIBERCE OD ROKU 1945

datum udělení jméno, příjmení, profese
důvod udělení
datum narození, datum úmrtí

28.12.1945 Dr. Edvard Beneš, druhý prezident Československa, předseda vlády, ministr zahraničí
za osvobození československého lidu
* 28.5.1884, † 3.9.1948

21.1.1946 Josef Čapek, předseda Národního výboru
podepsal kapitulační listinu 8.5.1945
* 22.1.1869, † 23.5.1955

23.11.1946 Klement Gottwald, čtvrtý prezident Československa, předseda vlády
za zásluhy o obnovení naší republiky, budovatelskou práci pro hospodářský rozkvět republiky a blaho národa
* 23.11.1896, † 14.3.1953

11.3.1947 Jan Kögler, radní
za příkladnou práci v politické sféře, hájení občanů, snaha zabránit okupaci a ochotu pomáhat všem potřebným
* 9.6.1879, † 4.6.1952

1.5.1948 Václav Kopecký, ministr kultury
za péči o město a kraj a postátnění Severočeského národního divadla
* 27.8.1887, † 5.8.1961

Do roku 1990 nenalezena žádná čestná občanství. Udělovány řády a medaile zaměřené na budovatelské úspěchy. (Za zásluhy. Za mír a socialismus. Za rozvoj. Za vynikající práci. Za výstavbu a další pamětní a výroční medaile.)

29.9.1991 Milan Uherek, dirigent
za ocenění celoživotních zásluh a vynikající reprezentaci města
* 23.12.1925, † 9.8.2012

 

29.9.1993 Dr. Hans Hiller, profesor, prezident
za upřímné a nezměrné úsilí při rozvoji spolupráce mezi občany a institucemi měst Liberce a St. Gallenu
* 19.2.1927, † 2.6.2019

 

17.5.1994 Doc. Ing. arch. Karel Hubáček, Dr. h. c., architekt,držitel Ceny města Liberec (17.6.1969)
za celoživotní dílo v oblasti architektury, za práci, která má trvalou hodnotu a vynikajícím způsobem reprezentuje naše město doma i v zahraničí
* 23.2.1924, † 23.11.2011

 

25.4.1995 Ing. arch. Svatopluk Technik, architekt
za zásluhy o architektonický vzhled města
* 7.3.1913, † 2.2.2010

 

23.6.1998 prof. RNDr. František Nožička, Dr. h. c.
za ocenění dosavadního díla a za spolupráci s Vysokou školou strojní a textilní v Liberci
* 5.4.1918, † 28.5.2004

 

27.10.2011 Stanislav Hnělička, brigádní generál
za mimořádné zásluhy a hrdinství v bojích za svobodu Československé republiky
* 12.2.1922, † 4.11.2016

 

24.4.2014 Doc. PhDr. Rudolf Anděl, CSc., profesor
za mimořádné zásluhy o město, badatelskou a popularizační vědeckou činnost
* 29.4.1924, † 2.1.2018

 

17.12.2015 prof. Ing. Zdeněk Kovář, CSc., rektor
za mimořádné zásluhy o rozvoj města a Technické univerzity v Liberci (TUL), celoživotní odbornou a pedagogickou činnost a rozvíjení principů svobody a demokracie
* 4.7.1930, † 14.12.2014

 

15.9.2016 prof. Markus Lüpertz, malíř, sochař, básník a hudebník
za mimořádné zásluhy a reprezentaci města
* 25.4.1941

 

16.3.2017 František Peterka, herec
in memoriam za mimořádné zásluhy o rozvoj a reprezentaci města
* 17.3.1922, † 25.11.2016

 

19.3.2018 MgA. Václav Helšus, herec
za mimořádné zásluhy o rozvoj města v oblasti umění
* 6.3.1947

 

18.9.2018 PhDr. Jan Šolc, pedagog, politik, demokrat
za mimořádné zásluhy o rozvoj města v oblasti demokracie a lidských práv
* 25.11.1938

 

14.8.2019 František Babický, dirigent, někdejší šéf opery v Liberci
za mimořádné zásluhy o rozvoj města v oblasti umění
* 11.12.1938, † 17.4.2023

 

3.1.2022 Antonín Pavel Kejdana OFM, kněz
za mimořádné zásluhy o rozvoj města v oblasti kultury, demokracie a lidských práv
* 3.1.1932, † 8.12.2020

 

22.3.2023 RNDr. Miloslav Nevrlý, spisovatel, zoolog, přírodovědec, skaut a milovník přírody
za přínos v oblasti přírodních věd, kultury a výchovy mládeže
* 29.10.1933

 

 

MEDAILE MĚSTA LIBEREC

datum udělení jméno, příjmení, profese
důvod udělení
datum narození, datum úmrtí

4.6.1996 Jaroslav Tomsa, profesor
za občanské zásluhy o město Liberec
* 13.7.1906, † 15.8.2000

 

25.3.1997 František Peterka, herec
za občanské zásluhy o město Liberec
* 17.3.1922, † 25.11.2016

 

20.6.1998 Kateřina Neumannová, sportovkyně
za reprezentaci města na OH v Naganu
* 15.2.1973

 

23.6.1998 Ludvík Středa, básník spisovatel
za celoživotní dílo
* 24.6.1928, † 15.10.2006

 

27.4.2004 Doc. PhDr. Rudolf Anděl, CSc., profesor
za vývoj a formování libereckého školství
* 29.4.1924, † 2.1.2018

 

26.1.2006 Milan Uherek, dirigent
za mimořádnou, dlouholetou reprezentaci města v oblasti kultury a dětského zpěvu
* 23.12.1925, † 9.8.2012

 

28.2.2008 Stanislav Hnělička, plukovník
za bojové zásluhy ve II. světové válce
* 12.2.1922, † 4.11.2016

 

29.9.2016 RNDr. Josef Janeček, ředitel ZOO Liberec
za mimořádný příspěvek při správě a rozvoji Zoologické zahrady Liberec
* 19.9.1936

 

23. 6. 2017 Marta Kottová
in memoriam za mimořádné zásluhy o rozvoj města v oblasti demokracie, lidských práv a otevřeného dialogu mezi příslušníky různých etnik a národností
* 22. 2. 1929, † 18. 6. 2017

 

23. 6. 2017 Ervín Šolc
za mimořádné zásluhy o rozvoj města v oblasti demokracie, lidských práv a otevřeného dialogu mezi příslušníky různých etnik a národností
* 24. 7. 1927

 

11. 4. 2017 MUDr. Vladimír Zikmund, CSc., epidemiolog
za mimořádné zásluhy v oboru epidemiologie
* 27. 5. 1925, † 18. 10. 2020

 

21. 6. 2018 Prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc., historik a pedagog
za mimořádné zásluhy v oboru historie
* 1932, † 27. 4. 2024

 

21. 6. 2018 Prof. RNDr. Oldřich Jirsák, CSc., vědec a pedagog
za mimořádné zásluhy v oboru nanotechnologií
* 1947

 

18. 6. 2019 Ladislav Dušek, herec a politik
za zásluhy v oblasti umění a dlouhodobé občanské postoje
* 14. 6. 1943, † 16. 10. 2020

 

12. 9. 2019 Karel Hájek, všestranný muzikant a pedagog
za mimořádné zásluhy o rozvoj města v oblasti kultury
* 1929, † 28. 5. 2020

 

12 .9. 2019 Rudolf Mihulka, hudebník, pedagog a kapelník
za mimořádné zásluhy v oblasti vzdělávání a kultury
* 27. 9. 1935

 

12. 9. 2019 Petr Vostřák, známý provozovatel kulturních a společenských akcí a hudebních festivalů
in memoriam za mimořádné zásluhy o rozvoj města v oblasti kultury
* 1938, † 2018

 

12. 11. 2019 MVDr. Oldřich Matouch, ředitel Státního veterinárního ústavu v Liberci, zakládající člen Národní referenční laboratoře pro vzteklinu 
za mimořádné zásluhy v oblasti veterinárního výzkumu
* 1943

 

12. 11. 2019 Ing. Jiří Drda, primátor Liberce (1990 – 1998)
za mimořádné zásluhy v oblasti rozvoje města
* 1947

 

18. 6. 2020 RNDr. Miloslav Studnička, CSc., vědec, ředitel Botanické zahrady Liberec
za mimořádné zásluhy o rozvoj města v oblasti vědy a kultury
* 1949

 

18. 6. 2020 MgA. Stanislav Doubrava, ředitel Naivního divadla Liberec
za mimořádné zásluhy o rozvoj města v oblasti kultury
* 1952

 

18. 6. 2020 Boris Joneš, dirigent, sbormistr Divadla F. X. Šaldy Liberec
za mimořádné zásluhy o rozvoj města v oblasti kultury
* 1932

 

17. 9. 2020 PhDr. Hana Seifertová, publicistka, ředitelka Oblastní galerie Liberec
za mimořádné zásluhy o rozvoj města v oblasti umění
* 1934

 

17. 9. 2020 Mgr. Věra Vohlídalová, demokratka, ředitelka Krajské vědecké knihovny
za mimořádné zásluhy o rozvoj města v oblasti kultury, demokracie a lidských práv
* 1942

 

17. 9. 2020 Dagmar Helšusová, demokratka, politička, knihovnice
za mimořádné zásluhy o rozvoj města v oblasti kultury, demokracie a lidských práv
* 1950

 

22. 6. 2021 Markéta Pechová, dálková plavkyně
za mimořádné zásluhy o rozvoj města v oblasti sportu
* 1979

 

22. 6. 2021 PaedDr. Jaroslav Honců, lyžař, biatlonista, trenér
za mimořádné zásluhy o rozvoj města v oblasti sportu
* 1939

 

22. 6. 2021 Ing. Lumír Kučera, trenér, gymnasta, všestranný sportovec
za mimořádné zásluhy o rozvoj města v oblasti sportu
* 1949, † 2022

 

23. 9. 2021 Sonja Hefele, demokratka, aktivní propagátorka česko-německých vztahů
za mimořádné zásluhy o rozvoj města v oblasti demokracie a lidských práv
* 1949

 

19. 10. 2021 Milena Hercíková, spisovatelka a bývalá učitelka
za mimořádné zásluhy o rozvoj města v oblasti vzdělávání a literatury
* 1936

 

19. 10. 2021 Doc. Ing. Vojtěch Pražma, CSc., vědec, výzkumník a inovátor
za mimořádné zásluhy o rozvoj města v oblasti vědy, výzkumu a inovací
* 1943

 

2. 12. 2021 Jan Šebelka, novinář a spisovatel
za mimořádné zásluhy o rozvoj města v oblasti literatury a žurnalistiky
* 1951

 

2. 12. 2021 MUDr. Richard Lukáš, Ph.D., lékař, ředitel Krajské nemocnice Liberec
za mimořádné zásluhy o rozvoj města v oblasti medicíny
* 1953

 

2. 12. 2021 MUDr. Stanislav Taller, lékař, zakladatel moderní traumatologie
za mimořádné zásluhy o rozvoj města v oblasti medicíny
* 1941

 

8. 3. 2022 Miloš Zapletal, spisovatel a překladatel
za přínos v oblasti čtenářství, výchovy mládeže, demokracie a lidských práv
* 13. 1. 1930

 

22. 3. 2022 J.M. can. František Opletal, arciděkan
za za přínos v oblasti péče o kulturní a duchovní dědictví
* 3. 5. 1930, † 15. 12. 2021

 

26. 4. 2022 Ing. Pavel Jelínek, předseda Židovské obce Liberec
za mimořádné zásluhy o rozvoj města v oblasti demokracie a lidských práv
* 27. 4. 1935

 

26. 4. 2022 Mgr. Roman Karpaš, spisovatel, výtvarník a nakladatel
za přínos v oblasti knižní tvorby a výtvarného umění
* 30. 10. 1951

 

26. 4. 2022 Mgr. Blanka Konvalinková, ředitelka Krajské vědecké knihovny Liberec
za přínos v oblasti knihovnictví, literatury a na rozvoji čtenářství
* 1. 6. 1959

 

26. 4. 2022 Václav Toužimský, fotograf
za přínos v oblasti fotografie
* 8. 5. 1933

 

2. 6. 2022 akad. arch. Otakar Binar, architekt
za zásluhy na realizaci horského hotelu Ještěd
* 17. 6. 1931

 

2. 6. 2022 Jaroslava Brychtová, sochařka a sklářka
za zásluhy na realizaci horského hotelu Ještěd
* 18. 7. 1924, † 8. 4. 2020

 

2. 6. 2022 prof. Ing. arch. akad. arch. Jiří Suchomel, architekt a pedagog
za přínos v oblasti architektury
* 14. 9. 1944

 

2. 6. 2022 akad. mal. Karel Wünsch, sklářský výtvarník
za zásluhy na realizaci horského hotelu Ještěd
* 29. 3. 1932, † 18. 9. 2020

 

8. 9. 2022 prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D., lékař, přednosta Neurocentra a Komplexního cerebrovaskulárního centra KNL
za přínos v oblasti medicíny
* 13. 3. 1958

 

8. 9. 2022 MUDr. Jaroslav Šrám, Ph.D., lékař, přednosta Traumacentra Krajské nemocnice Liberec
za přínos v oblasti medicíny
* 1965

 

8. 9. 2022 prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc., strojař a vědec
za přínos v oblasti vědy a výzkumu ve strojním inženýrství a textilních strojích
* 1943

 

13. 4. 2023 Mgr. František Hercl, pedagog, matematik a odbojář
za přínos v oblasti vzdělávání
* 8.11.2022

 

31. 5. 2023 Mgr. Eva Koudelková, Ph.D., pedagožka, spisovatelka, nakladatelka
za přínos v oblasti vzdělávání a kultury
* 1949

 

31. 5. 2023 Jaroslav Švihla, malíř, grafik a pedagog
za přínos v oblasti umění
* 1933

 

31. 5. 2023 Prof. RNDr. David Lukáš, CSc., vědec, pedagog
za přínos v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu
* 1958

 

12. 10. 2023 Ladislav Bareš, trumpetista, kapelník a dirigent
za přínos v oblasti kultury
* 1918, † 2000

 

12. 10. 2023 František Dáňa, operní pěvec a ředitel Divadla F. X. Šaldy v Liberci (1999 – 2009)
za přínos v umění
* 1947

 

27. 3. 2024 Jana Košková, profesionální tanečnice, trenérka tance i porotkyně a lektorka společenského chování
za přínos v oblasti kultury a sportu
* 1943, † 2019

 

14. 5. 2024 Otfried Preußler, spisovatel dětské literatury, rodák z Liberce
in memoriam za přínos v oblasti kultury
* 1923, † 2013

Nastavení cookies