10.03.2017
Jan Král

Rozpočet 2013

Rozpočet města na rok 2013

(rozpočet města schválený zastupitelstvem města usnesením č. 282/2012 dne 13. 12. 2012)
Příjmy   (před konsolidací, zaokrouhleně, v tis. Kč)
Daňové příjmy 1.261.031
Nedaňové příjmy 112.726
Kapitálové příjmy -
Přijaté dotace 281.608
CELKEM 1.655.365

 

Výdaje (před konsolidací, zaokrouhleně, v tis. Kč)
Běžné 1.423.993
Kapitálové 101.969
CELKEM 1.525.962

 

Hospodářská činnost (zaokrouhleně, v tis. Kč)
Výnosy 264.652
Náklady 65.249

 

Financování (zaokrouhleně, v tis. Kč)
Financování 129.403

 

Fondy Statutárního města Liberec (v Kč)
Celkem k rozdělení 15.000.000
Fond zdraví  465.599
Fond prevence 458.000
Fond pro partnerskou spolupráci 57.250
Sportovní fond 7.910.700
Ekofond 400.750
Fond pro podroru a rozvoj vzdělávání 1.030.500
Kulturní fond 1.030.500
Městský fond rozvoje bydlení  
Rezerva na fondy SML  3.646.701

 

Nastavení cookies