Rekonstrukce přístupové komunikace k horskému hotelu Ještěd a do Sportovního areálu Ještěd

Program: ROP SV
Počátek realizace: 25.2.2009
Konec realizace: 24.9.2010
Finanční objem projektu: 59 479 142 CZK
Spolufinancováno z: ROP Nuts II Severovýchod
Logo
Email: stefanova.dana@magistrat.liberec.cz
Telefon: +420 485 243 502

 

Projekt je zacílen do

prioritní osy 3 Cestovní ruch do oblasti podpory 

3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti CR 

Obsahem je kompletní rekonstrukce hlavní přístupové komunikace  Výpřež–Ještědka–Ještěd. 

Výše dotace je 92,5 % z celkových způsobilých výdajů, z toho 85 % z EU (Evropský fond pro regionální rozvoj) a 7,5 % ze státního rozpočtu. Na spolufinancování samotným městem zbývá 7,5 %.

Dotace: 52 040 192,- Kč   (EU 47 820 716,- Kč, státní rozpočet 4 219 474,- Kč)

Podíl města: 7 438 950,- Kč

 

Dodavatel stavby: Strabag, a.s.

Technický dozor investora: Investing CZ, s.r.o.

Město Liberec  realizací tohoto projektu přispěje ke zlepšení podmínek pro rozvoj cestovního ruchu s cílem tuto dominantu regionu a  národní památku ještě více a bezpečněji zpřístupnit pro návštěvníky.

 

Publikováno: 25.1.2010 09:21

Nastavení cookies