Stav projektu

Aktuální stav projektu

10/2023        probíhá vyúčtování projektu; zahájena udržitelnost projektu
09/2023        ukončení stavebních prací; příprava příslušných dokladů pro vyúčtování projektu a předložení ke kontrole poskytovateli dotace
08/2023        vydání kolaudačního souhlasu; probíhá kolaudační řízení přístavby
07/2023        ukončení stavebních prací stávající budovy; probíhající kolaudační řízení 
05/2023        zahájení prací na úpravě zahrady a dodávce herních prvků; zahájení dodávky vnitřního vybavení 
01/2023        uzavřena kupní smlouva s dodavatelem vnitřního vybavení (MAKRA DIDAKTA s.r.o. – 4 181 648,85 Kč vč. DPH)
10/2022
        uzavřena kupní smlouva s dodavatelem vybavení kuchyně (GASTRO Klimatech s.r.o. – 726.000 Kč vč. DPH); vypsání zadávacího řízení
                       na dodávku vnitřního vybavení;
probíhá vyhodnocení zadávacího řízení na dodavatele vnitřního vybavení
09/2022
         probíhá vyhodnocení zadávacího řízení na dodavatele vybavení kuchyně
07/2022         vypsání zadávacího řízení na vybavení kuchyně
05/2022         příprava zadávacího řízení na vybavení kuchyně
03/2022         předání staveniště, zahájení stavebních prací
02/2022         uzavřena Smlouva o dílo se zhotovitelem stavebních prací (STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s.r.o. – 69 926 700,95 Kč vč. DPH)
01/2022         schválení žádosti o podporu a doporučena poskytovatelem dotace k financování; uzavřena smlouva s dodavatelem služeb TDS a BOZP
                        (Investing CZ spol. s r.o. – 360 580 Kč vč. DPH)
12/2021         vyhodnocení zadávacího řízení na zhotovitele stavby a výběrového řízení na TDS a BOZP; podání žádosti o podporu
                        do 38. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu
11/2021         vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce; vyhlášení veřejné zakázky na zajištění funkce TDS a BOZP; příprava žádosti o podporu 
08/2021         podána žádost o stavení povolení na rekonstrukci stávající budovy
06/2021         projektová dokumentace na kompletní rekonstrukci stávající budovy podána k vyjádření na dotčené orgány
01/2021         uzavřena Smlouva o dílo na zpracovatele projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci stávající budovy
                        (FS Vision, s.r.o. – 1 675 850 Kč vč. DPH)
11/2020         vydáno stavební povolení s nabytím právní moci na přístavbu
03/2020         podána žádost o stavební povolení na přístavbu
09-11/2019   vydána souhlasná stanoviska dotčených orgánů
04/2019         podána vyjádření dotčených orgánů
03/2019         odevzdána dokumentace pro stavební povolení na přístavbu
11/2018         uzavřena Smlouva o dílo na zpracovatele projektové dokumentace na přístavbu (FS Vision, s.r.o. – 1 966 250 Kč vč. DPH)

 

 

Nastavení cookies