Stav projektu

Aktuální stav projektu


05/2018 Proplacení Závěrečné žádosti o platbu; zahájení udržitelnosti projektu
12/2018 Podání Zprávy o realizaci a Žádosti o platbu za druhou (závěrečnou) etapu projektu – celkové způsobilé výdaje 5,6 mil. Kč
11/2018 Došlá dotace ve výši 39,6 mil. Kč za první etapu; vydání kolaudačního rozhodnutí; ukončení závěrečné etapy projektu
10/2018 Zahájení dodávky vnitřního vybavení a vybavení kuchyně; zahájení kolaudační řízení celého objektu
09/2018 Zahájení druhé etapy projektu; podání Zprávy o realizaci a Žádosti o platbu za první etapu na celkové způsobilé výdaje 44 mil. Kč
08/2018 Ukončení první etapy projektu
07/2018 Uzavření smlouvy s dodavatelem vnitřního vybavení ABCD Služby školám, s.r.o. (3.809.470,00 Kč bez DPH)
06/2018 Vyhodnocení zadávacího řízení na dodavatele vnitřního vybavení
04/2018 Uzavření Kupní smlouvy na dodavatele vybavení kuchyně (ZANAP Liberec s.r.o. – 580.602 Kč bez DPH); Vypsání veřejné zakázky na dodavatele vnitřního vybavení s názvem „Navýšení kapacit MŠ Beruška – vnitřní vybavení III.“
03/2018 Příprava opětovného vypsání zadávacího řízení na dodavatele vnitřního vybavení; vyhodnocení zadávacího řízení na dodavatele vybavení kuchyně
02/2018 Uzavřena Smlouva o dílo na dodavatele stavebních prací (ASTRA Mont s. r. o. – 33.777.700 Kč bez DPH); předání staveniště a zahájení stavebních prací; nové vypsání zadávacího řízení na dodavatele vnitřního vybavení
01/2018 probíhá vyhodnocení zadávacího řízení na dodavatele vybavení kuchyně a zadávacího řízení na dodavatele vnitřního vybavení
12/2017 Probíhá vyhodnocení zadávacího řízení na dodavatele stavebních prací
11/2017 Podání žádosti o podporu do 59. výzvy IROP; vypsání zadávacího řízení na dodavatele vnitřního vybavení a vybavení kuchyně
10/2017 Příprava zadávacího řízení na dodavatele vnitřního vybavení a vybavení kuchyně
09/2017 Vypsání zadávacího řízení na dodavatele stavebních prací; příprava žádosti o podporu do 59. výzvy IROP - Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
08/2017 Dodání DPS včetně rozpočtu
06/2017 Zpracování DPS včetně rozpočtu; příprava zadávacího řízení na dodavatele stavebních prací; zajištění povinných příloh k žádosti o podporu; zpracování studie proveditelnosti a CBA analýzy; podání žádosti o podporu do 7. výzvy IPRÚ - Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
05/2017 Vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení
03/2017  Zajišťování inženýrské činnosti pro stavební povolení; zpracování DPS; příprava studie proveditelnosti a CBA analýzy;  příprava žádosti o podporu
06/2016 Uzavřena Smlouva o dílo na projektovou přípravu (STUDIO DD + s. r. o. – 656 000 Kč)

 


Předpokládané dílčí náklady projektu

 

projektová příprava (DSP, DPS, AD, IČ)   720 000 Kč 
rekonstrukce MŠ      49 900 000 Kč 
vybavení MŠ + vybavení kuchyně       4 700 000 Kč
technický dozor investora a koordinátor BOZP    500 000 Kč 
věcné náklady (publicita, CBA analýza, studie proveditelnosti apod.)    180 000 Kč 

 

Nastavení cookies