10.09.2020
Karel Horník

Stav projektu

Aktuální stav projektu - LP1 statutární město Liberec

 

02/2019         Předání dopravního automobilu
10/2018         Předání velitelského automobilu; vydání kolaudačního souhlasu
09/2018         Předání dokončené stavby vč. interiérového vybavení
08/2018         Uzavření Kupní smlouvy na dodání interiérového vybavení s TOMIVOS s.r.o.
06/2018         Uzavření Kupní smlouvy na dodavatele velitelského automobilu s AUTOTREND, spol. s r.o.
05/2018         Uzavření Kupní smlouvy na dodavatele dopravního automobilu s THT Polička, s.r.o.; uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na přestavbu hasičské zbrojnice (aktualizace finančního a časového harmonogramu)
03/2018         Opakované vypsání ZŘ na dodavatele hasičské techniky (dopravní automobil)
02/2018         Opakované vypsání ZŘ na dodavatele hasičské techniky (velitelský automobil); zrušení části ZŘ na dodavatele hasičské techniky (dopravní automobil).
01/2018         Zrušení části ZŘ na dodavatele hasičské techniky (velitelský automobil).
12/2017         Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na přestavbu hasičské zbrojnice (aktualizace finančního a časového harmonogramu).
11/2017         Uzavření Smlouvy o dílo na přestavbu hasičské zbrojnice se zhotovitelem TOMIVOS s.r.o.; předání staveniště zhotoviteli; výběr dodavatele hasičské techniky.
10/2017         Opakované vypsání zadávacího řízení na dodavatele hasičské techniky; výběr zhotovitele přestavby hasičské zbrojnice; uzavření Příkazních smluv na zajištění činností technického dozoru a koordinátora BOZP.
09/2017         Pořízení hasičského příslušenství pro práci na vodě; výběr zhotovitele přestavby hasičské zbrojnice.
08/2017         Výběr zhotovitele přestavby hasičské zbrojnice.
07/2017         Zrušeno zadávací řízení na dodavatele hasičské techniky; vypsáno zadávací řízení na zhotovitele přestavby hasičské zbrojnice.
06/2017         Vypsáno zadávací řízení na dodavatele hasičské techniky.
05/2017         Vypracování DPS; vydání stavebního povolení; proběhlo setkání mladých hasičů.
11/2016         Uzavření Smlouvy o dílo na projektovou přípravu (Ing. arch. Vojtěch Šrut – 327.000 Kč).
04/2016         Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace (se Saskou rozvojovou bankou - dotační bankou).


Předpokládané dílčí náklady projektu - LP1 statutární město Liberec

projektová příprava (DSP, DPS, AD, IČ) 19 610 EUR (529 950 Kč) 
přestavba hasičské zbrojnice (včetně vybavení) 518 039 EUR (14 000 000 Kč) 
dopravní automobil 92 507 EUR (2 500 000 Kč) 
zásahový vůz 48 104 EUR (1 300 000 Kč) 
přívěs se člunem 7 401 EUR (200 000 Kč) 
materiál pro společné cvičení 1 480 EUR (40 000 Kč) 
osobní náklady 27 896 EUR (753 900 Kč) 
věcné náklady (publicita, setkání mladých hasičů apod.)  20 722 EUR (560 000 Kč) 

 

 

Nastavení cookies