Park Prokopa Holého

Park Prokopa Holého

Katastrální území:

Liberec, p.p.č. 2426/1, 3075

Datum registrace: 25.9.2008

Předmětem registrace je nevelký park v ulici Prokopa Holého se starší hodnotnou stromovou zelení (v JV části s převahou travních ploch) o celkové rozloze 9594 m2a o menší parkovou plochu o rozloze 936 m2 mezi ulicemi Generála Píky, Zborovská a Dvořákova.

V parku v ulici Prokopa Holého se nachází aleje jírovce maďalu (Aesculus hippocastanum) a lípy srdčité (Tilia cordata) a dále jsou zde hodnotné exempláře jírovce pleťového (Aesculus carnea), břízy bradavičnaté (Betula pendula), jilmu drsného (Ulmus glabra), v keřovém patře převládá šeřík obecný (Syringa vulgaris) a dále např. javor babyka (Acer campestre), tavolník (Spirea ulmifolia), brslen evropský (Euonymus europea), dříšťál Thunbergův (Berberis thunbergii) a pustoryl věncový(Philadelphus coronarius).

Na malé parkové ploše mezi ulicí Generála Píky a Zborovská se nachází hodnotné exempláře břízy bradavičnaté (Betula pendula), dubu červeného (Quercus rubra), lípy srdčité (Tilia cordata), cypříšku Lawsonova (Chamaecyparis lawsoniana), smrku pichlavého (Picea pungens) a modřínu opadavého (Larix decidua).

Oba uvedené pozemky jsou součástí systému urbanizované zeleně - parků a parkových ploch v městské čtvrti Lidové sady (Liberec I – Staré Město) a prakticky přímo navazují, respektive spojují již registrované významné krajinné prvky – park na Štefánikově náměstí a park v ulici Přemyslova. Registrace předmětných ploch je logickým potvrzením estetického i ekologického významu parků a veřejné zeleně v městské zástavbě v urbanisticky vysoce hodnotné části města Liberec a  představuje zvýšenou ochranu uceleného komplexu historických parků.

Nastavení cookies