Odbor sociální a bytové politiky

Bc. Dana Morcová

vedoucí odboru sociální a bytové politiky
Tel.: 48 524 4975
Budova: nám. Dr. E. Beneše 183/22
Č. dveří: 3.13

Odbor sociální a bytové politiky

Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 183/22, Nový magistrát
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Telefon: +420 485 244 981

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Filka Lenka referent odboru sociální a bytové politiky nám. Dr. E. Beneše 183/22 3.14 48 524 4960
Háková Pavlína referent odboru sociální a bytové politiky fond zdraví a prevence, agenda příspěvkových organizací sociálních a zdravotních nám. Dr. E. Beneše 183/22 3.18 48 524 4982
Bc. Honcová Miroslava specialista projektů manažerka projektů: Vzdělávejme děti předškolního věku v Liberci, 100 kol pro bikesharing v Liberci nám. Dr. E. Beneše 183/22 3.16 0602248831
Mgr. Hvojníková Klára referent odboru sociální a bytové politiky péče o rodinu a dítě nám. Dr. E. Beneše 183/22 3.18 48 524 4962
Janíčková Miroslava referent odboru sociální a bytové politiky rozpočet sociálních a zdravotnických příspěvkových organizací, agenda obecních pohřbů nám. Dr. E. Beneše 183/22 3.11 48 524 4981
Mgr. Jirotka Lukáš manažer SPSZ obce implementace Strategického plánu sociálního začleňování, projektové poradenství, výkon práv příslušníků romské menšiny nám. Dr. E. Beneše 183/22 3.11 48 524 4965
Kotková Bronislava referent odboru sociální a bytové politiky agenda městských bytů nám. Dr. E. Beneše 183/22 3.14 48 524 4964
Kraemerová Michaela referent odboru sociální a bytové politiky nám. Dr. E. Beneše 183/22 3.14 48 524 4961
Mgr. Krčmářová Helena koordinátor programu, sociální realitní zprostředkovatel (LNA) nám. Dr. E. Beneše 183/22 3.09 778496946
Bc. Marešová Ivana referent odboru sociální a bytové politiky nám. Dr. E. Beneše 183/22 3.12 48 524 4959
Bc. Niedermertlová Stanislava referent odboru sociální a bytové politiky nám. Dr. E. Beneše 183/22 3.18 48 524 4969
Bc. Rozsívalová Eva, MBA referent odboru sociální a bytové politiky správa pohledávek dlužného nájemného nám. Dr. E. Beneše 183/22 3.15 48 524 4968
Sandnerová Štěpánka Klíčový pracovník 1 (LNA) nám. Dr. E. Beneše 183/22 3.09 778497239
Slámová Lenka, DiS. koordinátor CBL, týmu přímé podpory a specialista klíčový pracov
Sobotková Michaela referent odboru sociální a bytové politiky zúčtování služeb nájemného nám. Dr. E. Beneše 183/22 3.14 48 524 4961
Bc. Suvorova-Sniehova Kateryna Koordinátor preventista, vedoucí týmu (Domovníci) nám. Dr. E. Beneše 183/22 3.17 778956398
Zapadlová Hana Klíčový pracovník 2 (LNA) nám. Dr. E. Beneše 1/1 316 770320822
JUDr. Žáčková Renata právník nám. Dr. E. Beneše 183/22 3.15 48 524 4966

Životní situace včetně formulářů naleznete na Portálu občana.

 

 

ADRESA KONTAKTNÍHO MÍSTA pro evidenci žadatelů o byty ve vlastnictví statutárního města Liberec:
CENTRUM BYDLENÍ LIBEREC
Na Bídě 564/12, 460 01, Liberec IV - Perštýn,
telefonní číslo: 778 757 888

 

Centrum zdravotní a sociální péče Liberec 

Komunitní středisko KONTAKT Liberec

Komunitní práce Liberec, o. p. s.

Dům seniorů Františkov - Liberec 

Centrum bydlení Liberec

Liberecká nájemní agentura

 
POPIS ČINNOSTI

Odbor sociální a bytové politiky zajišťuje poskytování bytů a přístřeší z vlastnictví statutárního města Liberec a kompletní administrativní správu městského bytového fondu. Usměrňuje činnost sociálních a zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem Liberec a zabezpečuje jejich provoz. Koordinuje komunitní plánování a podporuje sociální služby v libereckém regionu, a to včetně aktivit v oblasti protidrogové prevence a prevence sociálně patologických jevů. Na území svého správního obvodu plní úkoly napomáhající výkonu práv příslušníků romské komunity, realizuje opatření a projekty proti sociálnímu vyloučení a podporuje aktivity pro děti a mládež z ohrožených skupin.

 

 

 

 

Nastavení cookies