Oddělení památkové péče

Ing. Jaroslav Badalec

vedoucí oddělení památkové péče
Tel.: 48 524 4954
Budova: nám. Dr. E. Beneše 183/22
Č. dveří: 2.33

Oddělení památkové péče

Sídlo: Nový magistrát
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Telefon: 485 244 861

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Mgr. Bittnerová Monika referent památkové péče státní památková péče nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.33 48 524 4888
Bc. Kolocová Petra referent památkové péče nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.33 48 524 4888
Mgr. Legner Zdeněk referent památkové péče státní památková péče nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.33 48 524 4897

Životní situace včetně formulářů naleznete na Portálu občana.

POPIS ČINNOSTI

Vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném pověřeným obecním úřadům obcí s  rozšířenou působností podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

A) Samostatná působnost

Nevykonává

B) Přenesená působnost

  1. vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném pověřeným obecním úřadům obcí s rozšířenou působností podle zákona č. 20/1987 Sb., o  státní památkové péči.
  2. podává informace veřejnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  3. je dotčeným orgánem státní správy pro stavební řízení v rozsahu svěřeném obecním úřadům, pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům obcí s  rozšířenou působností.

 

Aktuality odboru

01.01.2024

Dotační program obnovy kulturních památek

Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.
 

 

Nastavení cookies