14.09.2017
Karel Horník

Úvodní setkání k projektu pro zaměstnance města

Realizační tým projektu Zefektivnění strategického plánování a rozvoj MA21 statutárního města Liberec uspořádal dne 8. 9. 2017 v prostorách Krajské vědecké knihovny v Liberci úvodní setkání k projektu.


Na programu bylo stručné proškolení k problematice udržitelného rozvoje, strategického plánování a určení sady indikátorů udržitelného rozvoje, jakožto nástroje k efektivnímu hodnocení stanovených cílů.

Současně byl nastíněný další vývoj projektu, a to zejména v propojení projektového řízení s rozpočtovým výhledem a fondem rozvoje tak, aby se plánování činností podstatně zefektivnilo a jednotlivě řešené oblasti byly do budoucna úspěšně koncepčně řízené. Setkání se zúčastnilo 24 osob, a to ze Statutárního města Liberec, tak i z dalších významných organizací, které poskytnou odborné, pro projekt velmi cenné informace, a tak vytvoří pevnou znalostní kostru celého projektu. Následně budou postupně svolávané pracovní skupiny k jednotlivým oblastem udržitelného rozvoje, a tím započne tvorba konkrétních indikátorů, jako jedna z cílových aktivit projektu.

Realizační tým projektu si velmi váží participace a intervence všech zúčastněných osob. Velké poděkování všem!

 


Text: Mgr. Michaela Bartáková - manažerka projektu Zefektivnění strategického plánování a rozvoj MA21 statutárního města Liberec
Foto: Ing. Michaela Putíková 

Nastavení cookies