13.09.2023
Ing. Stanislava Mimrová

První zrekonstruované třídy na ZŠ Jabloňová

Před letními prázdninami předal zhotovitel stavby CL-EVANS s.r.o. zrekonstruovaný pavilon U3, který byl následně zkolaudován a předán škole do užívání. Jak jsme před prázdninami slíbili, od září 2023 tak mohou žáci využívat čtyři zrekonstruované kmenové učebny a nově vybavenou cvičnou kuchyňku. Cvičná kuchyňka je oblíbenou odbornou učebnou žáků a na výuku v ní se těší.

Před letními prázdninami předal zhotovitel stavby CL-EVANS s.r.o. zrekonstruovaný pavilon U3, který byl následně zkolaudován a předán škole do užívání. Jak jsme před prázdninami slíbili, od září 2023 tak mohou žáci využívat čtyři zrekonstruované kmenové učebny a nově vybavenou cvičnou kuchyňku. Cvičná kuchyňka je oblíbenou odbornou učebnou žáků a na výuku v ní se těší.

Další pavilon, který bude škole předán k užívání, bude pavilon U1. Termín předání by měl být v listopadu 2023. Bude se jednat o šest zrekonstruovaných kmenových učeben.

V rámci projektu „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Jabloňová“ bude město rekonstruovat a nově budovat 6 odborných učeben. Ty budou vybaveny novým nábytkem, IT technikou i moderními výukovými pomůckami. Jedná se o 3 učebny cizích jazyků, učebnu informatiky a robotiky, cvičnou kuchyňku a učebnu přírodních věd. Dodavatelem vybavení je společnost AV MEDIA SYSTEMS, a.s., se kterým byla podepsána kupní smlouva v květnu 2023. Celková cena za vybavení odborných učeben nábytkem, IT technikou i výukovými pomůckami je necelých 14 mil Kč včetně DPH, kdy 90% z těchto nákladů by mělo být pokryto z dotací. Jedná se totiž o projekt spolufinancovaný Evropskou unií – Integrovaným regionálním operačním programem - Integrovanou teritoriální investicí aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou („ITI“).

Přejeme dětem z prvního stupně, aby se jim ve třídách líbilo a brzy zapomněly na všechna trápení, která jim stavba přinesla. Druhému stupni děkujeme za trpělivost s dojížděním do náhradních prostor a věříme, že až přijde čas jejich návratu zpět do školy, tak nové prostory také ocení.

Nastavení cookies