21.12.2022

Mateřská škola Malínek prochází velkou proměnou

Stavební práce za 86 milionů korun by měly být hotové na konci května 2023. Vznikne nová přístavba a stávající budova projde kompletní rekonstrukcí.

Staveniště objektu Mateřské školy "Malínek" Liberec, Kaplického 386, příspěvkové organizace bylo 7. 3. 2022 předáno STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s.r.o., která uspěla v zadávacím řízení na zhotovitele stavebních prací.

Dochází ke kompletní rekonstrukci stávající budovy včetně nového zateplení a opravy střechy. Rekonstrukcí projde i kuchyně. Dále probíhá výstavba nové budovy v prostoru zahrady, která doplní stávající dvoupodlažní objekt školky. V přístavbě budou umístěny dvě herny, nutné zázemí a bude zde zřízena také místnost pohybových aktivit, která nyní v mateřské škole chybí. Celý objekt mateřské školy bude bezbariérový. Navrženy jsou nové herní prvky, na chodníky, zpevněné a dopadové plochy bude nově použit polyuretanový povrch.

V rámci rekonstrukce bude pořízeno také nové vnitřní vybavení pro celou mateřskou školu a vybavení kuchyně. V přístavbě vzniknou 2 oddělení po 24 místech, z toho jedno oddělení pro děti ve věku 2-3 let. Ve stávající budově se kapacita měnit nebude, nacházejí se zde 3 oddělení po 28 místech. Celkem dojde k navýšení kapacit o 48 míst. Celková kapacita mateřské školy tak bude nově 132 míst namísto původních 84.

Předpokládaná cena projektu na rekonstrukci objektu činí 86,07 mil. Kč, z toho získaná dotace činí 73,4 mil Kč. Stavební práce by měly být ukončeny k 31. 5. 2023.

Rekonstrukce mateřské školy se realizuje v rámci projektu „Navýšení kapacit MŠ Malínek“ s registračním číslem projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_042/0017264. Hlavním cílem je zvýšení kapacity a zajištění kvalitního a dostupného předškolního vzdělávání. Projekt je spolufinancovaný z Evropské unie, přesněji z Integrovaného regionálního operačního programu.

 

 

Nastavení cookies