RetaiLink

          


Projekt: RetaiLink

Program: URBACT III - http://urbact.eu

Cíl projektu: Program otevírá možnost všem městům posílit kvalitu strategického řízení, podporuje výměnu zkušeností mezi evropskými městy a dále uplatnění a šíření znalostí ve všech oblastech spojených s udržitelným rozvojem měst.

Období realizace: 3.5. 2016 – 30.5.2018

 

Aktuality

07.06.2017

Liberec se účastní evropského setkání v maďarské Pécs

Obchodníci se potýkají s nedostatkem parkovacích míst pro zákazníky a naráží na regulaci ze strany města. Tyto faktory významně ovlivňují obchod ve městě a patří do programu mezinárodní konference v maďarské Pécs.
 
30.01.2017

Liberec přivítá evropské experty k tématu využití veřejného prostoru

Navrátit život do centra města a připravit město Liberec na změny trendů vývoje maloobchodu. To je cíl projektu s názvem RetaiLink, do kterého se Liberec připojil na konci roku 2015 a který je financován z Evropského fondu regionálního rozvoje programu URBACT III.
 
20.10.2016

Konference projektových partnerů v Sibeniku

Další setkání projektu RetaiLink umožnilo intenzivní a inspirativní přenos znalostí a zkušeností mezi evropskými středně velkými městy.
 

 

O projektu

 

Projekt:  RetaiLink

Program: URBACT III

Cíl projektu: Program otevírá možnost všem městům posílit kvalitu strategického řízení, podporuje výměnu zkušeností mezi evropskými městy a dále uplatnění a šíření znalostí ve všech oblastech spojených s udržitelným rozvojem měst.

Rozpočet projektu:  max. 46 004,00 EUR 

Financováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím programu URBACT III


Kooperační partneři:

Lead Partner Igualada, Španělsko
Projektoví partneři Bistrita, Rumunsko
Šibenik, Chorvatsko
Liberec, Česká republika
Pecs, Maďarsko
Basingstoke, Velká Británie
Hengelo, Nizozemí
Hoogeveen, Nizozemí
Fermo, Itálie
Romans, Francie

Cíle projektu:

Cílem projektu je oživení městského centra o maloobchodu v centru města. Do projektu jsou zapojeni všichni klíčoví hráči pohybující se v dané problematice. Výstupem projektu bude integrovaný akční plán, který navazuje a rozpracovává Aktualizovanou strategii statutárního města Liberec pro období 2014 - 2020.

Aktivity projektu:

  • Zapojení klíčových aktérů z oblasti maloobchodu, aktivních skupin, odborníků, politiků a odpovědných odborů magistrátů města Liberec dojde k vytvoření společné strategie s cílem oživení městského centra a podpoření rozvoje maloobchodu v centru města (tj. místní podpůrná skupina; dále jen „MPS“)
  • Vytvoření kreativního a efektivního dialogu mezi klíčovými aktéry v oblasti maloobchodu a lokálními politiky, kteří mají možnost ovlivnit rozvoj maloobchodu ve městě Liberec
  • Definování konkrétních opatření a stanovení termínů jejich realizace vč. určení kompetencí a rolí připravovaných projektových záměrů
  • Transfer inspirace a zkušeností z nadnárodních setkání partnerů, ke kterým jsou přizváni členové místní podpůrné skupiny, aby sdíleli své vlastní zkušenosti a čerpali ze zkušeností svých protějšků z měst projektových partnerů

Další informace o projektu naleznete na http://urbact.eu/retailink


Kontakty: 

Ing. Michaela Maturová
pověřena zastupováním funkce vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Tel.: +420 485 243 577
Email:  maturova.michaela@magistrat.liberec.cz

Nastavení cookies