14.05.2018

Soutěže a společný zásah bez tlumočníka. Čeští a němečtí hasiči cvičili v Berthelsdorfu

V sobotu 21. 4. 2018 proběhl mezinárodní projektový den v německém Berthelsdorfu.

 

Třetí dubnovou sobotu proběhl v německém Berthelsdorfu společný den partnerů v rámci česko-německého projektu „4 města zachraňují přes hranice / 4 Städte retten über die Grenze“. Setkali se tu kromě „velkých“ hasičů i mladí hasiči všech partnerů.

Hasiči přivezli také svoji techniku, která byla získána v tomto projektu. Žitavští předvedli svůj automobilový žebřík Rosenbauer/Metz, hrádečtí hasiči požární kontejnerový nosič a hasiči z Berthelsdortu  vozidlo pro přepravu osob a velitelského stanoviště. Hasiči z Krásné Studánky informovali přítomné o stavu rekonstrukce své hasičské zbrojnice.

Po úvodním seznámení s programem projektového dne byli hasiči rozděleni do dvou smíšených družstev. Ta se přesunula nedaleko obce Rennersdorf na retenční nádrž, kde proběhly dva společné výcviky.

První řešil simulaci požáru lesního porostu vnějším vodním zdrojem a nasazením osmi útočných proudů. Cílem cvičení bylo nejen nacvičení společného zásahu českých a německých hasičů, ale vzájemná komunikace bez přítomnosti tlumočníka.

Druhým tématem byla záchrana osoby spadlé v odlehčovacím kanále retenční nádrže za využití nové výškové techniky žitavských kolegů. Cílem cvičení bylo seznámení s možnostmi nasazení této techniky a variantami záchranných prostředků ve výbavě automobilového žebříku. Na místě se velitelé jednotek shodli, že pro takovouto záchranu by bylo možné využít i hydraulický jeřáb požárního kontejnerového nosiče hrádeckých kolegů. Při návratu zpět do hasičské zbrojnice v Berthelsdorfu se hasiči seznámili s nově rekonstruovanou hasičárnou v Rennersdorfu, na kterou byly také využity finanční prostředky ze společného projektu.

Odpoledne u hasičské zbrojnice patřilo i mladým hasičům. Ti se společně s dospělými kolegy „utkali“ v požárním útoku. České týmy soutěžily s německým materiálem, který se například v požárním čerpadle a sacím vedení liší. Při vyhlášení výsledků měli na vrch němečtí kolegové. V dospělé kategorii vyhráli berthelsdorfští hasiči před hrádeckými i studáneckými kolegy. V mládežnické kategorii byl na bedně žitavský tým před berthelsdorfským a studáneckým družstvem.

V závěru dne byla veřejnosti slavnostně předána nová venkovní prolézačka simulující hasičské auto. Na tu chvíli se těšily snad všechny děti z okolí zbrojnice. A aby toho nebylo málo, hasičská mládež z Berthelsdorfu se představila nejenom projektovým partnerům, ale i veřejnosti při likvidaci požáru menšího dřevěného domečku. Ten na místo přepravili hrádečtí hasiči na korbě svého hasičského speciálu.

Tento den nebyl jen společnou akcí v rámci projektu, ale hlavně o setkání hasičů a získání zkušeností při možných společných zásazích. V rámci soutěže v požárním útoku si všichni užili hodně legrace a vítězové byli nakonec všichni, kteří se v tento den potkali. Pořadatelům společného projektového dne patří poděkování za skvělou organizaci i výběr témat.

Text a foto: Hasiči Hrádek nad Nisou

 

 


Der internationale Projekttag in Berthelsdorf fand am Samstag, den 21.04.2018 statt


Am dritten April-Samstag fand in Berthelsdorf der gemeinsame Projekttag der Partner im Rahmen des deutsch-tschechischen Projektes „4 Städte retten über die Grenze“ statt. An dem Tag trafen sich nicht nur die „groβen“ Feuerwehrkollegen“ sondern auch der Feuerwehrnachwuchs aller Partner.

Die Feuerwehren brachten an diesem Tag auch eigene Technik mit, welche im Rahmen des Projektes beschaffen wurde. Die Feuerwehr Zittau präsentierte die neue Drehleiter Rosenbauer/Metz, die Hrádeker Feuerwehr hatte den Containerträger mit und die Feuerwehr in Berthelsdorf setzte den Mehrzwegfahrzeug ein. Die Feuerwehrkollegen von Krásná Studánka berichteten über den Bau des neuen Feuerwehrhauses.

Nach den einführenden Worten zum Programm des Projekttages wurden die Feuerwehrkollegen in zwei gemischten Gruppen verteilt, welche dann zu dem Staubecken im Ortsteil Rennersdorf gefahren sind, wo zwei Einsatzübungen organisiert wurden. Die erste Übung war an den Waldbrand gezielt und die Einsatzmannschaft musste den Waldbrand von einer externen Wasserquelle mit acht Löschströmen bekämpfen. Das Ziel der Übung war nicht nur das Testen des gemeinsamen Einsatzes von deutschen und tschechischen Feuerwehren, aber auch die gegenseitige Kommunikation ohne Dolmetschen.

Das Thema des zweiten Einsatzes war die Rettung der Person, welche in den Nebenkanal des Speicherbeckens gefallen ist. In der Situation war gerade die Drehleiter der Zittauer Feuerwehr eingesetzt. Das Ziel dieser Übung bestand im Testen der Einsatzmöglichkeiten der neuen Technik in der Kombination mit verschiedenen weiteren Rettungsmitteln und Rettungsvorrichtungen, mit  welchen die Drehleiter ausgestattet ist. An der Stelle einigten sich die Leiter der Feuerwehrgruppen, dass auch der hydraulische Kran am Containerträger der Hrádeker Feuerwehr in solchen Situationen einsetzbar wäre. Nach der Übung wurde das neue Feuerwehrhaus in Rennersdorf besichtigt, welches im Rahmen des Projektes rekonstruiert wurde.

Der Nachmittag in Berhelsdorf gehörte der Jugendfeuerwehr. Diese absolvierte gemeinsam mit den Erwachsenen Feuerwehrkollegen den Wettkampf im Feuerwehrwettkampfsport, wobei die tschechischen Gruppen mit der deutschen Ausrüstung arbeiteten, welche doch unterschiedlich ist als die tschechische. Dies betrifft z.B. die Wasserpumpen. Die Ergebnisse des Wettkampfes zeigten, dass die deutschen Kollegen am besten waren, so gewann die Berthelsdorfer Feuerwehr in der Erwachsenenkategorie vor der Feuerwehr aus Hrádek nad Nisou und Krásná Studánka. In der Jugendkategorie war die Zittauer Jugend die beste, den zweiten Platz gewann die Feuerwehrjugend aus Berthelsdorf und den dritten Platz die Kinder aus Krásná Studánka.

Zum Schluss wurde der Kinderspielplatz in der Form eines Feuerwehrwagens feierlich eingeweiht. An den Moment freuten sich wohl alle Kinder in der Umgebung. Die Feuerwehrjugend aus Berthelsdorf präsentierte dann ihre Arbeit vor den Projektpartner und der Bevölkerung beim Löscheinsatz am brennenden Holzhäuschen, welches an den Standort mit dem Containerträger von der Feuerwehr Hrádek nad Nisou mit dem Containerträger installiert wurde.

Dieser Projekttag stellte nicht nur eine gemeinsame Veranstaltung im Rahmen des Projektes dar, es ging viel mehr um den Erfahrungs- und Know-How-Austausch bei den potenziellen gemeinsamen Einsätzen.

Im Rahmen des gemeinsamen Wettkampfes hatten alle viel Spaβ dabei und gewonnen haben eigentlich alle, welche sich an dem Tag begegneten.

Ein Dankeschön gehört in jedem Fall den Organisatoren des gemeinsamen Projekttages für den problemlosen Verlauf und eine wunderbare Auswahl von Themen.

 

 

 

Nastavení cookies