19.10.2017

Pod Spálovem proběhl mezinárodní hasičský výcvik na vodě

Druhou říjnovou sobotu absolvovaly čtyři hasičské jednotky výcvik na tekoucí vodě. Zúčastnili se ho hasiči z Hrádku nad Nisou, Liberce – Krásné Studánky, Zittau a Hernnhut – Berthelsdorfu v rámci projektu „4 města zachraňují přes hranice / 4 Städte retten über die Grenze“.

                          

Jednalo se druhý výcvik financovaný z tohoto projektu a navazoval na jarní odbornou přípravu, která proběhla na Kristýně pod tématem Práce na klidné vodě. Zahájení a teoretická příprava proběhla tentokrát u hasičů v Krásné Studánce z důvodu rekonstrukce učebny hrádeckých hasičů. Lektorování se ujali stejně jako v prvním případě členové Vodní potápěčské a záchranné služby Liberec.

Praktická část proběhla na řece Jizeře, nedaleko Železného Brodu, v lokalitě Pod Spálovem. Zde se frekventanti převlékli do suchých obleků. Hasiči z Krásné Studánky měli možnost si vyzkoušet vlastní vybavení, jak ochranné obleky, tak raftový člun, pořízené v rámci tohoto projektu. Všichni cvičící si prakticky vyzkoušeli pohyb ve vodě při simulaci pádu z lodě nebo ze břehu. Při tom probíhal nácvik sebezáchrany i záchrana ze břehu pomocí házecích pytlíků.

Druhá část výcviku byla vlastní plavba na raftových člunech, které jsou vhodné pro hasiče a záchrany. Jelikož hasiči využívali závodní dráhu kanoistů, měli jízdu na tekoucí vodě zpestřenou kameny, kterým se všechny posádky musely vyhnout a bezpečně přistát u břehu. Také jízda proti proudu nebyla pro hasiče jednoduchá. I s tím však statečně bojovali.

Na závěr proběhlo krátké vyhodnocení. Stejně jako při prvním výcviku si všichni rozsah přípravy pochvalovali, jak způsob lektorování, tak i vlastní průběh a provedení. Nedílnou součástí je tlumočení, které je vzhledem k odbornosti přípravy hodně náročný. Poděkování patří nejenom libereckým hasičům za poskytnutý "azyl", ale i libereckým potápěčům za odborné vedení a lektorování. Nedílnou součástí všech setkání je i paní Romana Cermanová, která všechna setkání oboustraně tlumočí. A tyto výcviky, které jsou velice odborné, zvládá naše tlumočnice dle německých kolegů na výbornou.

Na závěr byli všichni seznámeni s tím, že v zimních měsících je čeká třetí díl této odborné přípravy, a to práce za zamrzlých hladinách a nestabilních ledech.

Text a foto: Hasiči Hrádek nad Nisou

 

Bei der Gemeinde Spálov fand eine internationale Feuerwehrübung am / im fließenden Wasser statt

Am zweiten Oktober-Samstag absolvierten vier Feuerwehreinheiten die Übung am Fließgewässer. Teilgenommen haben die Feuerwehren aus Hrádek nad Nisou, Liberec – Krásná Studánka, Zittau und Herrnhut – Berthelsdorf im Rahmen des Projektes „4 Städte retten über die Grenze“.

Es handelte sich um die zweite Übung unter Verantwortung der Hradeker Feuerwehr, welche im Rahmen des Projektes mitfinanziert wurde. Sie schloss an die bereits durchgeführte Übung an, die im Frühling dieses Jahres am Kristýna-See in Hrádek nad Nisou zum Thema “Arbeit am stillen Wasser“ organisiert wurde.  Der Start der Veranstaltung sowie der fachliche theoretische Teil der Übung erfolgten bei der Feuerwehr in Krásná Studánka, weil der Hradeker Schulungsraum gerade rekonstruiert wird. Die Übung wurde wieder von den Fachkräften vom Wasserrettungsdienst Liberec geleitet.

Der praktische Teil wurde auf der Iser, unweit von Železný Brod, am Standort „Pod Spálovem“ umgesetzt. Hier mussten die Teilnehmer die speziellen Wasserrettungsanzüge anziehen. Die Feuerwehr von Krásná Studánka konnte so ihre eigene neue Ausstattung testen, neben den Anzügen auch das neue Schlauchboot, welches auch aus dem gemeinsamen Projekt mitgefördert wird. Alle Beteiligten testeten in der Praxis das Treiben im  fließenden Wasser bei der Simulierung des Herausfallens aus einem Boot. Dabei erfolgte die Übung zur Rettung von im Wasser treibenden Personen durch das Zuwerfen eines Wurfsackes oder auch die Selbstrettung.

Der zweite Teil der Übung bestand in der Anwendung der Schlauchboote zur Rettung von Personen. Die Übung fand an einem Standort statt, wo auch Kanusportler trainieren. Die Feuerwehrkollegen mussten also nicht nur mit dem fließenden Wasser sondern auch mit Steinen im Flussbett, unterschiedlichen Strömungsgeschwindigkeiten und den über dem Fluss hängenden Toren der Wildwasserkanuten klar kommen. Die Mannschaften mussten die Strecke durchfahren und sicher am Ufer landen. Auch die Fahrt durch die Strömung war für die Feuerwehrtruppen nicht so einfach. Aber dies haben die Kollegen erfolgreich geschafft.

Zum Abschluss erfolgte eine kurze Auswertung. Alle Beteiligten lobten den theoretischen sowie den praktischen Teil und die Umsetzung der Übung. Ein wichtiger Teil der gemeinsamen Übung ist das Dolmetschen, welches mit der Sicht zu den Fachbegriffen nicht so einfach ist. Ein Dankeschön gehört also den Feuerwehrkameraden aus Liberec / Krásná Studánka für die Bereitstellung ihrer Räumlichkeiten, den Fachkräften vom Wasserrettungsdienst für die fachliche Leitung und Unterstützung sowie der Dolmetscherin, Frau Romana Cermanová, welche alle Treffen und Veranstaltungen im Rahmen des Projektes dolmetscht. Gerade die Übungen, welche spezielle Fachthemen behandeln, werden von unserer Dolmetscherin sehr gut gemeistert, was auch unsere deutschen Kollegen bestätigen.

Zum Schluss wurden alle Feuerwehrkollegen informiert, dass der dritte Teil der Übungsreihe im kommenden Winter geplant wird. Das Thema der letzten Übung ist die Arbeit am gefrorenen Wasser und auf dem unstabilen Eis, aber da müssen wir alle die entsprechenden Wetterbedingungen abwarte.

Nastavení cookies