11.07.2016
Karel Horník

Noční soutěž pro hasičskou mládež / Der Nachwettkampf für die Jugendfeuerwehr

Čtyři města na hranicích České republiky a Německa v rámci projektu uspořádali setkání hasičské mládeže. První setkání proběhlo ve vojenském areálu na Grabštejně a zúčastnili se ho jednotky z Hrádku nad Nisou, Zittau, Liberec - Krásná Studánka a Herrnhut - Berthelsdorf.

 

                                               

Čtyři města na hranicích České republiky a Německa vytvořila projekt "4 města zachraňují přes hranice", kterým se chtějí připravit na klimatické změny, zejména se připravit na povodně a jiné přírodní katastrofy. Do projektu byly zařazeny hasičské jednotky měst Hrádek nad Nisou, Zittau, Liberec - Krásná Studánka a Herrnhut - Berthelsdorf.

Mezi aktivity celého projektu patří i tzv. měkké projekty. Jejich součástí je i setkávání hasičské mládeže. Jako první se tohoto úkolu zhostili hrádečtí hasiči, kteří připravili noční hasičskou dětskou soutěž. Ta se uskutečnila nedaleko vojenského areálu na Grabštejně. Celá soutěž se skládala ze dvou částí, a to orientačního závodu hlídek, které postupně musely najít celkem 16 kontrol a děti na nich plnily hasičské i nehasičské úkoly. Druhým úkolem byl tradiční hasičský požární útok, ovšem směřovaný do vrchu a za umělého osvětlení.

Noční soutěže pod názvem "Strašidel se nebojíme / Wir haben keine Angst von Gespensten" se zúčastnilo na 60 dětí a celá soutěž končila krátce před půlnocí. I když bylo stanoveno pořadí umístění dětských kolektivů, zvítězily všechny děti, které vydržely soutěžit i takhle dlouho v noci, podotkl velitel hrádeckých hasičů, Jaromír Mottl. Ten poděkoval Pavle Košťákové a Tomášovi Hladíkovi, kteří celou soutěž připravili a organizačně zajistili. Nakonec poděkoval i zástupci Veterinární základny Grabštejn za zapůjčení prostor, kde celá soutěž proběhla, a svým kolegům, kteří pomáhali s jejich realizací.

 

 

Vier Städte auf der Grenzen der Tschechischen Republik und Deutschland entwickelten ein Projekt "4 Städte retten über die Grenze", mit welchen sie sich auf die Klimaänderungen, insbesondere Hochwasser und andere Naturkatastrophen vorbereiten wollen. In dem Projekt wirken die Feuerwehreinheiten von Städten Hrádek nad Nisou, Zittau, Liberec - Krásná Studánka und Herrnhut – Bethelsdorf.


Zu den Aktivitäten des ganzen Projektes gehören auch s.g. weichen Projekte, derer Bestandteil sind auch die Treffen der Jugendfeuerwehr. Als erste nahmen die Aufgabe die Feuerwehrkollegen aus Hrádek nad Nisou über, welche einen Nachtwettkampf für die Feuerwehrkinder vorbereiteten. Der Wettkampf bestand aus zwei Teilen und zwar aus dem Stationswettkampf der Gruppen, welche insgesamt 16 Stationen mit Aufgaben finden mussten. Dort erfüllten die Kinder traditionelle und nicht traditionelle Disziplinen. Die zweite Aufgabe bestand im traditionellen Feuerwehreinsatz, welcher allerdings bergauf und unter künstlicher Beleuchtung durchgeführt sein musste.


Am Nachtwettkampf mit dem Titel "Strašidel se nebojíme / Wir haben keine Angst von Gespensten" nahmen 60 Kinder teil und der ganze Wettkampf endete kurz vor der Mittelnacht. Auch wenn die Platzierung einzelnen Feuerwehrgruppen festgelegt wurde, gewonnen haben alle Kinder, welche ausgehalten haben, bis in die Nacht zu kämpfen, sagte der Leiter der Feuerwehr Hrádek nad Nisou Jaromír Mottl. Der bedankte sich auch bei Pavla Košťáková und Tomáš Hladík, welche den ganzen Wettkampf vorbereiteten und gesichert haben. Zum Schluss bedankte er sich auch beim Vertreter der Veterinären Station Grabštejn für die Bereitschaft, den Raum für den Wettkampf zur Verfügung zu stellen sowie bei den Feuerwehrkollegen, welche bei der Durchführung des Wettkampfs geholfen haben.

Nastavení cookies