26.04.2017
Karel Horník

Na Kristýně proběhl mezinárodní výcvik hasičů / Am Kristýna-See fand die internationale Übung von freiwilligen Feuerwehreinheiten

Společné cvičení v Hrádku nad Nisou tentokrát proběhlo na téma záchrana osob na klidné vodě, ovládání lodě a řešení krizových situací.


                          
Výcvik byl součástí projektu "4 města zachraňují přes hranice / 4 Städte retten über die Grenze" a zúčastnili ho hasiči z Hrádku nad Nisou, Liberce - Krásné Studánky, Zittau a Herrnhutu - Berthelsdorfu.

Celodenní cvičení bylo rozděleno na dvě části, teoretickou a praktickou přípravu zásahu. Instruktoři provádějící tuto přípravu byli potápěči z Vodní a záchranné potápěčské služby Liberec. Ti nejprve dobrovolné hasiče seznámili s teorií práce na klidné hladině, bezpečností při práci, ochrannými prostředky hasičů a způsobem záchrany tonoucích osob.

Po převlečení do "suchých obleků" se hasiči přesunuli na Kristýnu, kde byly připraveny čtyři stanoviště - záchrana tonoucí osoby ze břehu, záchrana osoby z lodě, ovládání plavidla, převrácení lodě a nalodění se hasičů zpět do plavidla. Úkoly postupně absolvovaly všechny čtyři jednotky pod dozorem instruktorů z potápěčské služby.

Na závěr celého výcviku bylo provedeno krátké vyhodnocení, kde byl vyzdvižen přínos společného cvičení a vzájemný přenos teoretických i praktických zkušeností.

 

 

Am Kristýna-See fand die internationale Übung von freiwilligen Feuerwehreinheiten

Am Wochenende wurde eine internationale Übung der Feuerwehreinheiten am Kristýna-See in Hrádek nad Nisou organisiert. Das Thema der Übung war die Rettung von Personen am stillen Wasser, die Handhabung des Schlauchbootes und Reaktion auf die Krisensituationen.

Die Übung ist ein Teil des Projektes "4 Städte retten über die Grenze / 4města zachraňují přes hranice". Die ganztägige Übung wurde in zwei Einheiten, in einen theoretischen und einen praktischen Teil gegliedert. Zu den Teilnehmern zählten die Feuerwehrangehörige aus Hrádek nad Nisou, Liberec - Krásná Studánka, Zittau und Herrnhut - Berthelsdorf. Das fachliche Programm wurde vom Wasserrettungsdienst Liberec vorbereitet und begleitet. Die Fachleute erklärten zuerst die Theorie für die Arbeit am stillen Wasser, die Regeln der Arbeitssicherheit, stellten auch die notwendige Ausrüstung der Feuerwehrleute vor und brachten auch die Art und Weise der Rettung von ertrinkenden Personen den Anwesenden bei.

Nach dem Anziehen von speziellen Anzügen zogen die Feuerwehrkollegen zum Kristýna-See, wo für sie vier Stationen vorbereitet wurden: Rettung der ertrinkenden Person vom Ufer, Rettung von Personen vom Schlauchboot, Handhabung/Bedienung des Bootes und Umdrehen des umgekippten Bootes in die richtige Position mit dem Aufstieg der Belegschaft ins Boot. Alle vier Stationen wurden von allen 4 beteiligten Gruppen unter der Fachaufsicht der Kollegen vom Wasserrettungsdienst absolviert.

Zum Schluss der Übung erfolgte eine gemeinsame Auswertung, bei welcher die Effekte der Übung, neue Kenntnisse und Kompetenzen im theoretischen sowie praktischen Bereich positiv bewertet wurden. Die Kollegen vom Wasserrettungsdienst badankten sich für das Engagement und das Interesse aller Teilnehmer.

Nastavení cookies