31.08.2017
Karel Horník

Hrádečtí hasiči společně se svými žitavskými kolegy převzali do užívání novou techniku

V rámci projektu „4 města zachraňují přes hranice/4 Städte retten über die Grenze“ získali hrádečtí hasiči a žitavští kolegové novou speciální hasičskou techniku. Ta byla na konci srpna 2017 předána k užívání.

                          
Aby byla vyzdvihnuta dlouhodobá spolupráce mezi hasiči a městy na společných hranicích, byla obě vozidla předávána společně u hrádeckých hasičů na jejich Dnu otevřených dveří a v rámci Slavností města Hrádek nad Nisou. Na předání nechyběli společní partneři projektu, a to hasiči z Herrnhutu – Berthelsdorfu, kteří přivezli představit svůj velitelský multifunkční automobil, získaný ze stejných finančních prostředků. I hasiči z Liberce – Krásné Studánky nechyběli na tomto slavnostním aktu.

Po krátkém představení projektu veřejnosti, seznámili zástupci obou jednotek přítomné s vystavovanou novou technikou. Následovaly zdravice představitelů měst, zástupců dodavatelů i Hejtmana Libereckého kraje. Nechybělo i požehnání techniky hrádeckým farářem, Otcem Radkem, a ani to „světské“, lahvemi sektů. Toho se s úsměvy chopili hrádecký starosta a druhý primátor města Zittau. Na závěr oba velitelé jednotek poděkovali nejvyšším představitelům všech měst za podporu hasičů, i lead partnerovi, kterým je město Liberec, za vedení projektu. Nakonec se veškerá vystavovaná hasičská technika, včetně té už předané, účastnila slavnostního průvodu Města Hrádek nad Nisou, který připomenul 730 let od první zmínky o městě.

Jaká technika se hasičům předávala?

Hrádečtí hasiči získali multifunkční požární nosič kontejnerů na podvozku Mercedes Actros 4148 8x8 s brodivostí až 1 200 mm, vybavený hydraulickou pracovní rukou s dosahem až 10,8 m s nosností téměř 1,5 tuny, lanovým navijákem o tažné síle 6,8 tun v přímém směru, a natahovacím systémem o maximální nosnosti 18 tun. Součástí dodávky byly i dva kontejnery, a to plachtový valník, a valník na sypké materiály. Oba kontejnery uvezou až 12 tun materiálu. Hydraulická pracovní ruka lze doplnit i hydraulickým drapákem pro manipulaci s různými materiály. Dodavatelem tohoto speciálu je firma KOV Velim, s.r.o.
Naproti tomu žitavští hasiči představili automobilový žebřík na podvozku Mercedes Atego 1530 s nástavbou od firmy Rosenbauer. Žebříková sada dosahuje výšky při plném vyložení až 32 m s nosností pracovního koše 500 kg. Z něho je možné provádět jak hasební práce, tak i záchrany osob z výšky pomocí speciálních nosítek uchycených na pracovní koš. Žebříková sada umožňuje vzhledem k její konstrukci i zásahy za převisy, nebo pod úrovní terénu. Vozidlo je vybaveno prostředky pro hašení, nouzové otevírání uzavřených prostorů, zdrojem elektrické energie, nebo dýchací technikou.
Všechna technika, se kterou jednotky disponují, je připravena pro zajištění bezpečnosti na obou stranách hranic, a to při prvotním nasazení, nebo při likvidačních nebo obnovovacích pracích. A právě ta nová rozšiřuje možnosti nasazení jednotek při vzájemné spolupráci.

Text a foto: Hasiči Hrádek nad Nisou

 

 

Die Hradeker Feuerwehr übernahm gemeinsam mit den Zittauer Kollegen die neue Feuerwehrtechnik

Im Rahmen des Projektes „4 města zachraňují přes hranice/4 Städte retten über die Grenze“ bekamen die Hradeker und Zittauer Feuerwehren neue Feuerwehrtechnik. Diese wurde in August feierlich zur Nutzung überreicht.


Beide neuen Feuerwehrfahrzeuge wurden mit der Sicht zur langjährigen Zusammenarbeit zwischen den Feuerwehren und Städten gemeinsam bei der Hradeker Feuerwehr anlässlich des Tages der offenen Tür und im Rahmen des Stadtfestes in Hradek nad Nisou übergeben. Bei der Übergabe fehlten auch nicht weitere Projektpartner, die Feuerwehr aus Herrnhut – OT Berthelsdorf, die das Mehrzweckfahrzeug mitpräsentierte, welches ebenfalls im Rahmen des gemeinsamen Projektes gefördert wurde. Auch die Feuerwehrkameraden aus Liberec – Krasna Studanka waren bei dem Festakt dabei. Zu dieser Fahrzeugübergabe konnten auch Vertreter beider Stadtverwaltungen, der Hejtmann des Bezirkes Liberec, sowie Vertreter der Herstellerfirmen begrüßt werden.

Nachdem das Projekt der Öffentlichkeit kurz vorgestellt wurde, führten die Kameraden beider Feuerwehren die neue Feuerwehrtechnik vor. Danach wurden die Fahrzeuge durch den Hradeker Pfarre geweiht. Anschließend erfolgte die Fahrzeugweihe und Schlüsselübergabe durch den Hradeker Bürgermeister und dem 2. Stellvertreter des Oberbürgermeisters der Stadt Zittau. Abschließend dankten die Wehrleiter der Feuerwehr Hradek und Zittau bei den Stadträten für die Unterstützung bei der Beschaffung der Fahrzeuge sowie dem Lead Partner, der Stadt Liberec, für die Leitung des Projektes. Die präsentierte Feuerwehrtechnik und auch die neuen Fahrzeuge nahmen anschließend am Festzug durch die Stadt Hradek nad Nisou, welcher an das 730. Jubiläum der Stadt erinnerte, teil.

Und welche Technik wurde eigentlich überreicht?

Die Hradeker Feuerwehr bekam ein Wechselladerfahrzeug vom Typ Mercedes Actros 4148 8x8 mit einer Wattiefe von bis zu 1,2 m, mit einem hydraulischen Ladekran mit der Reichweite von bis 10,8 m und einer Tragfähigkeit von fast 1,5 t, einer Seilwinde mit der Zugkraft von 6,8 t in direkter Richtung und einem Zugsystem mit der maximalen Tragfähigkeit von 18 t. Zu dem Fahrzeug wurden auch ein geschlossener Abrollbehälter mit Planenabdeckung zum Transport von Geräten und Hilfsmitteln für den Hochwasserschutz sowie ein Abrollbehälter für den Transport von Schüttgut geliefert. In beiden Container können so bis 12 t Material transportiert werden. Der hydraulische Ladekran kann noch durch einen Greifer für verschiedenes Material ergänzt werden. Der Träger wurde von der Firma KOV Velim, s.r.o. hergestellt.
Die Zittauer Feuerwehr bekam eine Drehleiter DLA(K) 32/12 L32A XS 2.0 der Firma Rosenbauer auf Fahrgestell Mercedes Atego 1530 F. Die Leiter kann eine Rettungshöhe von 30 m erreichen. Der Rettungskorb kann durch ein Gelenkteil auf engstem Raum bewegt werden, er ist für bis zu 5 Personen zugelassen oder kann mit 500 kg belastet werden. Vom Rettungskorb aus können Rettungs- oder Brandeinsätze in der Höhe aber auch in die Tiefe realisiert werden. Das erforderliche Löschwasser wird durch die in den Leiterpark einschließlich Rettungskorb vollständig integrierte stabile Leitung bis zu einem abnehmbaren Wasserwerfer geführt. Des Weiteren befindet sich auf der Leiter eine Ausstattung für technische Hilfeleistungen z.B. Kettensäge, Rettungssäge, Schleifkorbtrage, elektrischer Lüfter. Für Brandeinsätze sind 2 Atemschutzgeräte vorhanden.

Alle Fahrzeuge und Einsatztechnik, über welche die Feuerwehren verfügen, kann zur Hilfeleistung auf beiden Seiten der Grenze und zwar bei dem ersten Einsatz oder bei der nachfolgenden Hilfe eingesetzt werden. Und gerade die neuen Fahrzeuge erweitern die Möglichkeiten der Feuerwehren bei den grenzüberschreitenden Einsätzen, der gegenseitiger Hilfe und der Zusammenarbeit.

Nastavení cookies