24.10.2016

Dobrovolní hasiči z Krásné Studánky soutěžili s partnerskými městy

Za účelem seznámení se s prací jiných a vyzkoušení si spolupráce se zahraničními kolegy se v sobotu v Krásné Studánce konaly Hry bez hranic. Ty bořily jazykové bariéry a přinesly celou řadu konkrétních zkušeností.

 

                      

Program: Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020 

 

„Na rozdíl od malých měst a obcí, kde jsou sbory dobrovolných hasičů přirozeným centrem dění, bývají ve městě opomíjeny, proto jsem moc rád, že tady sbory dobrovolných hasičů máme a je mojí povinností, jako vrchního velitele, se o ně postarat,“ komentuje primátor města Liberce Tibor Batthyány.

Do česko-německého projektu „4 města zachraňují přes hranice“ patří krásnostudánečtí hasiči z Liberce, Hrádku nad Nisou, německého Herrnhutu – Berthelsdorfu a ze Žitavy. Společně prověřili práci formou simulovaného požáru a speciálního výcviku nosičů dýchací techniky v podzemních prostorách krytu Lucemburská. A tak za nulové viditelnosti vyhledávali osoby a tlakové nádoby v neznámých prostorách. Úkol zvládli s přehledem a bez potíží.

„Statutární město Liberec, zastoupené Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Krásná Studánka, získá díky projektu novou hasičskou zbrojnici v Krásné Studánce, rychlý zásahový vůz, speciální dopravní automobil a přívěs se člunem pro práci na vodě. Součástí projektu je i třídenní společné setkání mladých hasičů všech partnerských měst, které se uskuteční na jaře příštího roku,“ uvedl Tibor Batthyány.

Program pokračoval u hasičské zbrojnice v Krásné Studánce. Během odpoledne probíhaly hry „4 bez hranic“, ve kterých hasičské jednotky partnerských měst prověřily své dovednosti v různých hasičských disciplínách.

„Je lepší, když cvičí a pracují s mládeží, než když musí absolvovat ostrý výjezd. Jsem rád, když budou muset naostro vyjíždět co nejméně a když už vyjíždějí, tak aby měli adekvátní a odpovídající techniku,“  dodal primátor Tibor Batthyány.

Statutárního město Liberec je lead partnerem projektu „4 města zachraňují přes hranice“. Projekt je spolufinancován 85 % z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020 a 5 % ze státního rozpočtu České republiky (čeští partneři). Zbylé výdaje hradí každý partner ze svého rozpočtu. Celková výše dotace z EU činí 2 304 436,04 EUR.

Více o projektu.

Foto a text: Jana Kodymová

 

 

Die freiwillige Feuerwehr von Krásná Studánka organisierte einen Wettkampf mit den Partnerstädten

In Krásná Studánka fand am Samstag den 22. 10. 2016 ein Wettkampf ohne Grenzen statt. Das Ziel war, nicht nur Spaß zu haben, sondern auch die Zusammenarbeit mit ausländischen Kollegen zu testen und ihre Arbeit kennenzulernen. Dabei wurden auch die Sprachbarrieren abgebaut sowie viele neue Erfahrungen gewonnen.

„Zum Unterschied zu kleinen Städten, in welchen die freiwillige Feuerwehr ein natürliches Zentrum des gesellschaftlichen Lebens ist, wird sie in einer  großen Stadt  oft vernachlässigt. Aus dem Grund bin ich sehr froh, dass wir die Freiwillige Feuerwehr hier haben und ich als Oberleiter die Verpflichtung habe, sie zu versorgen,“ sagte der Oberbürgermeister von Liberec, Tibor Batthyány.

In das deutsch – tschechische Projekt „4 Städte retten über die Grenze“ gehören die Feuerwehren von Krásná Studánka, Hrádek nad Nisou, Herrnhut – Berthelsdorf und Zittau. Gemeinsam haben die Feuerwehren die Zusammenarbeit beim simulierten Brand und einer speziellen Übung mit den Atemschutzgeräten in den unterirdischen Räumen des Zivilschutzes Lucemburská getestet. So suchten sie vermisste Personen und gefährliche Druckbehälter in den unbekannten Räumen bei völliger Dunkelheit. Die Aufgabe haben die Feuerwehren mit einem guten Überblick und ohne Probleme erfüllt.

„Die Kreisfreie Stadt, welche hier mit der Einheit der Freiwilligen Feuerwehr von Krásná Studánka vertreten war, bekommt im Rahmen des Projektes ein neues Feuerwehrhaus in Krásná Studánka, einen schnellen Einsatzwagen zur technischen Hilfeleistung, einen speziellen Lastwagen und Anhänger mit dem Boot für die Rettung auf dem Wasser. Ein Teil des Projektes ist auch das dreitägige gemeinsame Treffen von Feuerwehrjugend aller Partnerstädte, welche im Frühjahr nächsten Jahres stattfindet“, bemerkte Tibor Batthyány.

Das Programm wurde am Feuerwehrhaus in Krásná Studánka fortgesetzt. Am Nachmittag fand der Wettkampf „4 Feuerwehren arbeiten ohne Grenzen“ statt, bei welchem 4 Feuerwehrmannschaften, bestehend aus je einem Feuerwehrmann/Feuerwehrfrau pro Partnerstadt, ihre Fertigkeiten in unterschiedlichen Feuerwehrdisziplinen geprüft haben.

„Es ist immer besser, wenn die Feuerwehr übt und mit der Jugend arbeitet, als wenn sie zum Einsatz fahren muss. Ich freue mich, dass sie nicht so oft zum Einsatz muss und wenn schon, dann sollte die Feuerwehr auch mit entsprechender Technik ausgerüstet werden“  ergänzte der Oberbürgermeister Tibor Batthyány.

Die Kreisfreie Stadt Liberec ist der Lead Partner des Projektes„4 Städte retten über die Grenze“. Das Projekt wird zu 85 % aus dem Programm zur Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik 2014-2020 und zu 5 % aus dem staatlichen Haushalt der Tschechischen Republik (tschechische Partner) finanziert. Die weiteren Ausgaben des Projektes deckt jeder Partner aus dem eigenen Haushalt. Die Gesamthöhe der Förderung aus den EU-Mitteln beträgt 2 304 436,04 EUR.

Nastavení cookies