07.11.2014
Karel Horník

Kde mají v Liberci marihuanu?

Turnovští studenti cestovního ruchu se díky prezentaci Městského informačního centra Liberec seznámili s posláním Asociace turistických informačních center i s vlastní prací infocenter.

Přednáška „Informační centra České republiky“ vedoucí libereckého infocentra Pavlíny Kuchtové byla určena studentům prvního ročníku oboru cestovní ruch. Ti již nyní vědí, co je smyslem práce Asociace turistických informačních center (A.T.I.C.) a jaká je její struktura nebo co vše musí znát pracovník turistického informačního centra (TIC). Studenti byli také seznámeni s podmínkami, za kterých je možné získat letní praxi na infocentru a dostali také kontakty na certifikovaná informační centra v Libereckém kraji, kde se mohou o praxi ucházet.

Protože se jednalo o seznámení se s „živými“ zástupci pojmů, které se studenti učí, nechyběly ani příklady z praxe, nejvtipnější dotazy, které na infocentru zazněly. Studenti si také mohli vyzkoušet, jaké by byly jejich odpovědi na zapeklité otázky typu: „Zaparkovali jsme auto na parkovišti pod velkým stromem, kde tekla řeka a teď nevíme, kde ho máme. Poradíte nám?“ nebo „Kde mám v Liberci koupit marihuanu?“. Vyzkoušeli si, jak komunikovat s problémovým klientem, co je při takové komunikaci důležité a dozvěděli se, jak by měla jejich komunikace s klientem vlastně vypadat.

Dále studenti zjistili, že pojmy mystery shoping a mystery calling nepatří do fantasy filmu, ale do praxe informačních center. Jaké byly výsledky v mystery shopingu v informačních centrech Českolipska a Jizerských hor a proč je tato „zkouška“ pro pracovníky „íček“ důležitá. A kromě praktických informací si studenti také odnesli drobné dárky od A.T.I.C. ČR a města Liberec.

Text a foto: A.T.I.C. ČR

 

Nastavení cookies