Odbor územního plánování

Ing. Petr Kolomazník

Foto - portrét
vedoucí odboru územního plánování
Tel.: 48 524 3511
Budova: nám. Dr. E. Beneše 1/1
Č. dveří: 301

Odbor územního plánování

úřední doba:
v pondělí a ve středu bez nutnosti objednání 8.00 - 17.00,
v úterý a ve čtvrtek pouze pro objednané 8.00 - 16.00,
v pátek pouze pro objednané 8.00 - 12.00.
- pro agendu územního plánování (pořizování územních plánů, regulačních plánů a územních studií, závazná stanoviska orgánu územního plánování, územně plánovací informace a další) jsou určeny kanceláře č. 302, č. 304 a č. 308 (pro území města Liberec je určen tel. 485 243 540, pro ostatní obce je určen tel. 485 243 509),
- pro agendu územně analytických podkladů a GIS je určena kancelář č. 306 (kontakty na pracovníky jsou uvedeny v kantaktech pracovníků oddělení ÚAP a GIS),
- pro ostatní agendu (vyjádření SML k záměru jako účastníka územního řízení, jako vlastníka pozemku nebo stavby, jako vlastníka sousedního pozemku nebo stavby a další) je určena kancelář č. 303 (tel. 485 243 252).
kontaktní email na jednotlivé referenty: prijmeni.jmeno@magistrat.liberec.cz

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Dušková Monika referent odboru územního plánování vydává stanoviska SML ve správních řízeních týkajících se povolování staveb nám. Dr. E. Beneše 1/1 303 48 524 3252
Keřková Petra referent odboru územního plánování spisový uzel nám. Dr. E. Beneše 1/1 303 48 524 3517
Lenertová Skřivánková Lenka referent odboru územního plánování nám. Dr. E. Beneše 1/1 303 48 524 3516
Ing. Rozsypal Vladislav referent odboru územního plánování dopravní specialista nám. Dr. E. Beneše 1/1 304 48 524 3506
Šálek Michal referent odboru územního plánování specialista inženýrských sítí nám. Dr. E. Beneše 1/1 304 48 524 3507

Oddělení ÚAP a GIS

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Mgr. Jaksch Jan specialista oddělení ÚAP a GIS nám. Dr. E. Beneše 1/1 306 48 524 3518
Mgr. Pátek Adam specialista oddělení ÚAP a GIS nám. Dr. E. Beneše 1/1 306 48 524 3523
Ing. Přenosil Pavel vedoucí oddělení ÚAP a GIS specialista pro GIS - dig.tech.mapa nám. Dr. E. Beneše 1/1 306 48 524 3525

Oddělení úřadu územního plánování

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Ing. Bedrníková Lenka vedoucí oddělení úřadu územního plánování pověřena zastupováním funkce vedoucího oddělení úřadu územního plánování nám. Dr. E. Beneše 1/1 308 48 524 3582
Ing. Brožková Šárka referent oddělení úřadu územního plánování Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1 308 48 524 3526
Daňková Vladimíra referent oddělení úřadu územního plánování specialista pro GIS – územně plánovací dokumentace nám. Dr. E. Beneše 1/1 308 48 524 3533
Ing. arch. Kincl Petr referent oddělení úřadu územního plánování architekt ORP Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1 304 48 524 3535
Ing. Krňanská Eva referent oddělení úřadu územního plánování Dlouhý Most, Jeřmanice, Stráž nad Nisou, Šimonovice a Hrádek nad Nisou, Chotyně nám. Dr. E. Beneše 1/1 308 48 524 3513
Mgr. Kronát Jaromír referent oddělení úřadu územního plánování Bílá, B. Kostel n/N., Cetenov, Č. Dub, Hlavice, Hodkovice n/M., Chotyně, Chrastava, Jablonné v P., Janovice v P., J. Důl, Křižany, K. Údolí, Mníšek, Oldřichov v Háj., Osečná, Proseč p/J., Rynoltice, Stráž n/N., Světlá p/J., Šimonovice, Všelibice, Zdislava nám. Dr. E. Beneše 1/1 302 48 524 3521
Ing. Křtěnová Michaela referent oddělení úřadu územního plánování Bílá, B. Kostel n/N., Cetenov, Č. Dub, Hlavice, Hodkovice n/M., Chotyně, Chrastava, Jablonné v P., Janovice v P., J. Důl, Křižany, K. Údolí, Mníšek, Oldřichov v Háj., Osečná, Proseč p/J., Rynoltice, Stráž n/N., Světlá p/J., Šimonovice, Všelibice, Zdislava nám. Dr. E. Beneše 1/1 302 48 524 3520
Ing. Kučerová Zuzana referent oddělení úřadu územního plánování územní studie Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1 302 48 524 3528
Ing. Rubášová Klára referent oddělení úřadu územního plánování Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1 308 48 524 3522
Ing. Mgr. Soukalová Lucie referent oddělení úřadu územního plánování Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1 308 48 524 3527
Stanka Radim referent oddělení úřadu územního plánování Bílá, B. Kostel n/N., Cetenov, Č. Dub, Hlavice, Hodkovice n/M., Chotyně, Chrastava, Jablonné v P., Janovice v P., J. Důl, Křižany, K. Údolí, Mníšek, Oldřichov v Háj., Osečná, Proseč p/J., Rynoltice, Stráž n/N., Světlá p/J., Šimonovice, Všelibice, Zdislava nám. Dr. E. Beneše 1/1 302 48 524 3519
Mgr. Vojtková Karolína referent oddělení úřadu územního plánování Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1 308 48 524 3578
Ing. Žanta Lucie referent oddělení úřadu územního plánování Dlouhý Most, Jeřmanice, Stráž nad Nisou, Šimonovice a Hrádek nad Nisou nám. Dr. E. Beneše 1/1 308 48 524 3512

rozdělení správního území ORP Liberec pro pracovníky oddělení územního plánování a další pracovníky odboru územního plánování podílející se na zpracovávání závazných stanovisek nebo případně vykonávající činnost pořizovatele územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů (vyjma územně analytických podkladů)

mapka v plné velikosti (pdf)
POPIS ČINNOSTI ODBORU

Samostatná působnost

  1. na základě podkladů samosprávných odborů zajišťuje vyjádření a zastupuje statutární město Liberec ve správních řízeních týkajících se umisťování a povolování stavebních záměrů, a dále z hlediska statutárního města jako vlastníka pozemku nebo stavby vydává souhlas s provedením stavby nebo opatření, a to v případech, kdy tato pravomoc není přenesena na jiné odbory;
  2. podílí se na koncepci dopravního systému města;
  3. podílí se na koncepci technické infrastruktury a tvorbě zásad energetické koncepce města;
  4. zastupuje na základě plné moci statutární město Liberec při nahlížení do spisů vedených správními orgány týkajících se povolování stavebních záměrů, opatření stavební povahy a činností s tím související.

Dále se odbor člení na:

  • oddělení úřadu územního plánování
  • oddělení ÚAP a GIS

Popis činnosti jednotlivých oddělení je uveden ve webové záložce příslušného oddělení.

Informace o územních plánech a územních studiích naleznete zde.

 

Samostatná působnost

  1. na základě podkladů samosprávných odborů zajišťuje vyjádření a zastupuje statutární město Liberec ve správních řízeních týkajících se umisťování a povolování stavebních záměrů, a dále z hlediska statutárního města jako vlastníka pozemku nebo stavby vydává souhlas s provedením stavby nebo opatření, a to v případech, kdy tato pravomoc není přenesena na jiné odbory;
  2. podílí se na koncepci dopravního systému města;
  3. podílí se na koncepci technické infrastruktury a tvorbě zásad energetické koncepce města;
  4. zastupuje na základě plné moci statutární město Liberec při nahlížení do spisů vedených správními orgány týkajících se povolování stavebních záměrů, opatření stavební povahy a činností s tím související.


Dále se odbor člení na oddělení:
- oddělení úřadu územního plánování (MML UPUP)
- oddělení ÚAP a GIS (SML a MML UPAP)

Dokumenty odboru

SML UP - Žádost o vyjádření SML jako účastníka územního řízení; jako vlastníka pozemku nebo stavby; jako vlastníka sousedního pozemku nebo stavby

U žádostí o umístění komunikačních sítí musí být před vydáním souhlasu se statutárním městem Liberec uzavřena smlouva o budoucí smlouvě zřízení služebnosti včetně zaplacené zálohy. Bez zaplacené zálohy nelze vydat souhlas vlastníka nemovitosti.
 
2
Následující

Aktuality odboru

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy

 

Nastavení cookies