Kancelář primátora

Ing. Jiří Mejsnar

vedoucí odboru kancelář primátora
Tel.: 48 524 3145
Budova: nám. Dr. E. Beneše 1/1
Č. dveří: 212

Kancelář primátora

Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Telefon: 485 243 145

Oddělení sekretariátu primátora

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Lenertová Eva referent sekretariátu primátora sekretariát (Mgr. Šolce) náměstka primátora pro technickou správu města a informační technologie nám. Dr. E. Beneše 1/1 214 48 524 3146
Pechová Markéta referent sekretariátu primátora sekretariát (Ing. Karbana) náměstka primátora pro ekonomiku a majetkovou správu nám. Dr. E. Beneše 1/1 208 48 524 3132
Třmínková Dana vedoucí oddělení sekretariátu primátora sekretariát primátora nám. Dr. E. Beneše 1/1 212 48 524 3122
Bc. Vacková Marie referent sekretariátu primátora sekretariát (PhDr. Mgr. Langra) náměstka primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch nám. Dr. E. Beneše 1/1 206 48 524 3142

Oddělení tiskové a vnějších vztahů

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Chmelík Pavel samost. referent pro propagaci a komunikaci komunikace s médii a veřejností, Liberecký zpravodaj, grafik nám. Dr. E. Beneše 1/1 216 48 524 3175
Kodymová Jana, DiS. tisková mluvčí nám. Dr. E. Beneše 1/1 216 48 524 3182
Král Jan referent propagace a komunikace s veřejností komunikace s médii a veřejností nám. Dr. E. Beneše 1 216 48 524 3183
Tesař Tomáš vedoucí oddělení tiskového a vnějších vztahů nám. Dr. E. Beneše 1/1 216 48 524 3176

Oddělení protokolu a zahraničních věcí

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Ing. Charyparová Miluše vedoucí oddělení protokolu a zahraničních věcí zahraniční spolupráce a protokol nám. Dr. E. Beneše 1/1 216 48 524 3174
Zelenková Monika referent oddělení protokolu a zahraničních věcí sekretariát primátora, spisový uzel nám. Dr. E. Beneše 1/1 212 48 524 3165
POPIS ČINNOSTI

Odbor Kancelář primátora zajišťuje organizační a administrativní servis primátorovi a jejím náměstkům, dále pak tiskové konference, monitoring sdělovacích prostředků, vydávání tiskovin magistrátu a souhlas s užitím znaku a loga města. Plní úkony související s přeshraniční spoluprací, koordinuje mezinárodní kontakty. Protokolárně zabezpečuje oficiální přijetí představiteli města a další společenské události. Plní funkci tiskového mluvčí a podílí se na propagaci města.

Zahraniční vztahy - partnerská města

Vedoucí odboru kancelář primátora zejména:

  • Řídí, koordinuje a kontroluje práci odboru.
  • Sestavuje rozpočet odboru, sleduje a kontroluje jeho čerpání a je zodpovědný za jeho vyrovnané hospodaření.
  • Zajišťuje podklady pro jednání primátora a dle potřeby se jednání účastní.
  • Účastní se jednání zastupitelstva města a rady města.
  • Je zodpovědný za vyřízení předaných podnětů občany na „Dni otevřených dveří primátora“.
  • Je kompetentní sdělovat informace médiím, spolupracuje a zodpovídá za mediální prezentaci a propagaci města.
  • Spolupracuje při sestavování edičního plánu propagačních předmětů a tiskovin města.
  • Je členem krizového štábu a při mimořádných situacích se účastní jeho jednání.
  • V otázkách znaku a loga města plní funkci koordinátora jejich publikování; připravuje materiály pro radu města ke svolení s použitím znaku města a povoluje užití loga města.

Dokumenty odboru

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy

Aktuality odboru

07.08.2014

Tělocvična v Liberci - Ruprechticích je hotová a finišuje i Centrum aktivního odpočinku v ZOO

Čerstvě zrekonstruovanou školní tělocvičnu na náměstí Míru v Ruprechticích a Centrum aktivního odpočinku - Lidové sady, kde vzniká mj. nový vstup do liberecké zoologické zahrady, si ve čtvrtek 7. srpna osobně zkontroloval náměstek primátorky Jiří Rutkovský. Obě stavby, které budou již v srpnu a září předány do užívání, vznikají v rámci Integrovaných plánů rozvoje města (IPRM) Liberec.
 
06.08.2014

Přeměna Radničního sklípku zpět na restauraci už odstartovala

Stavební práce, jejichž cílem je proměna Radničního sklípku z výstavních prostor zpět na restauraci, se už rozběhly v suterénu liberecké historické radnice naplno. Za dohledu statutárního města Liberec, památkářů a nájemce sklípku, Pivovaru Svijany, se do nich pustila jablonecká firma TERMIL s. r. o. s tím, že adaptace by měla být ukončena nejpozději do konce října.
 
05.08.2014

Do roka a do dne bude mít Liberecký kraj svůj vlastní lůžkový hospic

Nejpozději do konce června příštího roku musí být dokončena proměna bývalého sirotčince v Liberci v lůžkový hospic, který bude nevyléčitelně nemocným a umírajícím ulehčovat jejich cestu poslední. Pokud by se projekt nestihl v tomto termínu dokončit, mohla by být ohrožena evropská dotace.
 
04.08.2014

Ulice Šafránová musela být pro provoz uzavřena. Její část se totiž propadla

Ulici Šafránovou, která nedaleko libereckého sídliště Kunratická spojuje komunikace Lukášovská a Lučanská, čeká zanedlouho oprava propadlého propustku.
 
31.07.2014

Čekání na spoje MHD v ulici Krejčího je pohodlnější

Statutární město Liberec vyšlo vstříc cestujícím městskou hromadnou dopravou, kteří žádali o zastřešení autobusových zastávek Ševčíkova v ulici Krejčího.
 

 

Nastavení cookies