13.10.2020
Jan Král

Informace k provozu školy určené k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí

Na základě vládou ČR zveřejněných opatřeních proti šíření onemocnění COVID – 19, jsou od středy 14. 10. 2020 (včetně) uzavřeny základní školy (kromě základních škol zřízených podle § 16/9 školského zákona) – více v dokumentu „Provoz škol“.

Školou určenou pro výkon péče o děti do věku 13 let byla vybrána Základní škola a Mateřská škola Barvířská, Liberec, Proboštská 38/6, Liberec III – Jeřáb.

Kontakt: druzina.barvirska@seznam.cz – telefon 778 761 347.

Obědy zajištěny (způsob úhrady bude řešen následně), s sebou svačiny, přezůvky a věci na ven. Učení a instrukce od pedagogů vítány.

Jedná se o umístění dětí do 13 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech, podle zákona č. 108/2006 Sb., sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, příslušníky ozbrojených sil nebo pedagogickými a nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení (více v dokumentu „Péče o děti“).

 

Žádat o ošetřovné je jednodušší. Rodičům stačí vyplnit jediný formulář

Nastavení cookies