19.03.2020
neschvalovalo se

Sdělení pro PODNIKATELE, kteří dočasně přerušují živnost

Pro přihlášení se do evidence úřadu práce NEPOTŘEBUJETE doklad ze živnostenského úřadu, že jste ohlásili přerušení živnosti.   Dle sdělení libereckého Úřadu práce se do evidence můžete přihlásit tak, že do schránky, umístěné před úřadem, vhodíte žádost o zaregistrování do evidence uchazečů o zaměstnání, případně žádost o podporu v nezaměstnanosti. Veškeré formuláře jsou k dispozici na stránkách  https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare. Vše další s Vámi zaměstnanci úřadu práce dořeší dodatečně, nezapomeňte proto na formuláře napsat své telefonní číslo, případně  e-mail. 

Dle telefonického sdělení libereckých poboček Okresní správy sociálního zabezpečení, Všeobecné zdravotní pojišťovny, Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra, Oborové zdravotní pojišťovny a Vojenské zdravotní pojišťovny k ukončení registrace na těchto úřadech není nutný doklad o přerušení živnosti. Ohlášení ukončení podnikatelské činnosti je možné i zpětně nebo stačí oznámení e-mailem.  

Pokud neodkladně potřebujete podat nějaké ohlášení na živnostenský úřad, je to možné prostřednictvím datové schránky podnikající fyzické osoby (musí být založena na podatele), případně písemně poštou nebo v krajním případě podáním přes dočasnou podatelnu Magistrátu města Liberce, kterou je schránka umístěná u vchodu do historické radnice.  Nezapomeňte na sebe uvést kontakt!! Pokud bude Vaše ohlášení úplné, bude zpracováno a doklad Vám bude zaslán poštou, resp. Vaší datovou schránkou.

Nastavení cookies