11.03.2020
neschvalovalo se

Opatření na oddělení matriky z důvodu prevence šíření onemocnění koronavirem

1/ Rodné listy novorozenců budou zasílány poštou na adresu rodičů. V případě, že máte jinou kontaktní adresu, uveďte ji do prohlášení o jménu dítěte, dále prosíme o vyplnění telefonického kontaktu do prohlášení.

2/ Úmrtní listy budou zasílány poštou na adresu obstaravatele pohřbu.

3/ Vláda České republiky usnesením č. 194 vyhlásila nouzový stav na dobu od 14 hodin dne 12. 3. 2020 po dobu 30 dnů. V návaznosti na to usnesením č. 215 rozhodla o přijetí krizového opatření a zakázala s účinností od 16. 3. 2020 od 0:00, do 24. 3. 2020 do 6:00 hodin volný pohyb osob na území České republiky. Z tohoto zákazu stanovila určité taxativní výjimky výslovně zmíněné v dotčeném usnesení. Sňatečné obřady po dobu trvání zákazu volného pohybu nelze konat, neboť na ně nedopadá žádná z výjimek a uzavření manželství nelze považovat za neodkladnou úřední záležitost.

 

 

Nastavení cookies