26.05.2020
neschvalovalo se

Koronavirus v Liberci v číslech

Devatenáctkrát se sešel na liberecké radnici za dobu trvání nouzového stavu krizový štáb, který začal aktivně plnit stanovené úkoly a přijímat opatření k zajištění funkcí správního území a fungování úřadu.

Na Liberecký kraj bylo odesláno 66 pravidelných hlášení o situaci. Řešilo se vždy zajištění ochrany obyvatel, chodu veřejné správy a služeb, bezpečnosti ve městě, dopravy a také distribuce dezinfekčních prostředků a roušek potřebným.

Štáb svolalo statutární město Liberec po vyhlášení krizového stavu vládou ČR dne 12. března 2020. Nouzový stav trval až do 17. 5. 2020, tedy celých 66 dní. V okrese Liberec bylo zaznamenáno 71 prokázaných případů nákazy, 61 uzdravenýchdva lidé zemřeli.

Od 18. března byla zajištěna péče o děti do 13 let rodičů vybraných profesí na Základní škole Ještědská. Za dobu fungování tuto službu využilo 723 dětí, což je v průměru 20 dětí denně.

Podle pokynů Krizového štábu Libereckého kraje a vlastních potřeb bylo různým organizacím distribuováno cca 85 000 nanofiltrů dodaných Libereckým krajem. Po celou dobu nouzového stavu byly zajišťovány nákupy seniorům, výroba ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků, za které vydalo statutární město Liberec celkem 2 077 358 Kč.

Jednotkami libereckých dobrovolných hasičů bylo distribuováno do sociálních zařízení, lékařům, školám a školkám, obcím a dalším subjektům celkem 15 000 litrů dezinfekce a při rozvozech bylo najeto celkem 3 900 kilometrů. Na distribuci se podílelo postupně všech osm městských jednotek včetně Vodní potápěčské a záchranné služby Liberec.

Úspěšně proběhla akce „Roušky libereckým seniorům“. Během 4 dní bylo městskými dobrovolnými hasiči, dobrovolníky z řad zaměstnanců magistrátu a Komunitního střediska Kontakt do domácností distribuováno 21 180 látkových roušek. Úspěšnost doručení přesáhla 90 procent. Doručit se nepodařilo jen 38 roušek.

Městská organizace Komunitní středisko Kontakt Liberec odbavilo na svých třech infolinkách stovky hovorů od občanů, disponovalo cca 250 dobrovolníky, distribuovalo 20 723 roušek získaných od občanů a z dalších různých zdrojů. Do libereckých škol dodalo dalších 3 937 dětských roušek pro zajištění výuky. Uskutečněno bylo 232 nákupů pro seniory, z toho 62 vyzvednutí léků. Organizace zajistila z vlastních zdrojů prodej 2 340 nanofiltrů18 litrů dezinfekčního prostředku pro občany.

Městu se podařilo počátkem dubna uvést do provozu automat na roušky, kde byly lidem k dispozici za symbolickou cenu 20 Kč. Tato částka byla de facto příspěvkem do nově založené veřejné sbírky Liberec pomáhá! Celkem bylo z rouškomatu vydáno přes 4 000 roušek. Na transparentní účet sbírky 8612722/0800 přispěly napřímo desítky lidí. Ke dni 25. května 2020 je na účtu 120 431 Kč. Peníze budou využity na další nákup ochranných pomůcek, dezinfekčních prostředků a dalšího potřebného vybavení.

Nastavení cookies