22.03.2018

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou schválilo SUMF

Plán rozvoje cyklodopravy postupuje.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou souhlasí s Návrhem Plánu rozvoje veřejné dopravy území Liberec – Jablonec nad Nisou na období 2017 – 2023 (SUMF) spolu s Plánem realizace cykloopatření území Liberec – Jablonec nad Nisou na období 2017 – 2023.

Navrhuje zajištění dopracování Plánu rozvoje cyklodopravy území Liberec – Jablonec nad Nisou na období 2017 – 2023 a jeho předložení Radě města Liberce do 28. 6. 2018.

Nastavení cookies