04.04.2018

SUMF schválen Komisí Ministerstva Dopravy ČR

Jednání Komise pro posuzování dokumentů městské mobility proběhlo.

Plán rozvoje veřejné dopravy území Liberec – Jablonec nad Nisou na období 2017 – 2023 (SUMF) spolu s Plánem realizace cykloopatření území Liberec – Jablonec nad Nisou na období 2017 – 2023 byl předložen a projednán Komisí pro posuzování dokumentů městské mobility na jejím jednání konaném 4. dubna s kladným výsledkem.

Předložený SUMF je tedy možné použít k strategickému podložení projektových záměrů, které mají být spolufinancovány z evropských strukturálních a investičních fondů. Zároveň Ministerstvo dopravy ČR poznamenává, že SUMF je vnímán pouze jako první etapa tvorby plnohodnotného plánu udržitelné městské mobility (SUMPu).

Nastavení cookies