16.05.2017

Projednání s veřejností je důležitou součástí projektu SUMF

Komunikace s veřejností v projektu Plán udržitelné mobility je jeho důležitou součástí. Během března, dubna 2017 proběhlo několik akcí, kde se občané dotčeného území (Liberec, Jablonec a okolní obce) mohli vyjádřit k současnému stavu veřejné dopravy a cyklodopravy. Zároveň měli možnost sdělit problémy a náměty na zlepšení v těchto oblastech dopravy.


Březen 2017

- Byla schválena komunikační strategie celého procesu v Zastupitelstvech měst Jablonec nad Nisou a Liberec.
- Proběhly první jednání pracovních skupin na veřejnou dopravu a na cyklodopravu  (22.3.2017) - Foto z jednání,  Zápisy z jednání

- Akce pro veřejnost „Čistá mobilita“ proběhla na konci března v libereckém nákupním centru Géčko a mimo Plán udržitelné dopravy představila carsharing, elektromobilitu a současné cyklostezky v Libereckém kraji (31.3.2017). Současně probíhala anketa na veřejnou a cyklodopravu se zákazníky centra.

- Spuštěn web www.chytrenacestu.cz a oficiální FB stránka 


Duben 2017

V dubnu proběhlo 1. veřejné projednání projektu formou dvou pracovních seminářů pro občany řešeného území. Hlavním cílem byla snaha zjistit názory občanů na největší problémy veřejné a cyklistické dopravy a přijít na možnosti jejich řešení. Veřejná projednání SUMP- problémy očima občanů proběhly 12.4. v Jablonci a 18.4. v Liberci.


Foto: Veřejné projednání Plánu udržitelné mobility v Liberci
Zápis z veřejného projednání v Liberci ze dne 18.4.2017
 

 F Foto: Veřejné projednání Plánu udržitelné mobility v Jablonci
Zápis z veřejného projednání v Jablonci nad Nisou ze dne 12.4.2017


VÝSLEDKY DOPRAVNÍHO PRŮZKUMU (28.4.2017)

Již máme kompletní výsledky průzkumu, který proběhl v 350 domácnostech a během 300 rozhovorů s občany dotčeného území. Zajímavají vás jeho výsledky?

Výsledky dopravního průzkumu – Plán udržitelné mobility 2017

 
VÝSLEDKY 1. ANKETY

Dne 10.5.2017 jsme ukončili sběr dotazníků, které se zaměřovaly na problémy, které vás trápi ve veřejné a cyklistické dopravě. Celkem jsme obdrželi 205 dotazníků. Výsledky z ankety naleznete zde:

 

Nastavení cookies