SUMF - Plán udržitelné mobility


Projekt: Plán udržitelné mobility Liberec - Jablonec nad Nisou (SUMF)

www.chytrenacestu.czHarmonogram projektu:
 • Fáze 1 – Plán rozvoje veřejné dopravy území Liberec  – Jablonec nad Nisou 2017 – 2023
 • Fáze 2 – Plán rozvoje cyklodopravy území Liberec – Jablonec nad Nisou 2017 – 2023

Realizace projektů schválených v plánech rozvoje VD a cyklo: Do 30.6.2023, výjimky nejpozději do konce roku 2023

Potřebnost dokumentu: Podmínka přijatelnosti žádostí o dotace na dopravní projekty po 31.12.2017 z OPD a IROP
Období realizace přípravy dokumentu: 1.1.- 31.12.2017
Celkový rozpočet přípravy dokumentu: 3 448 500 Kč vč. DPH
Financováno z rozpočtu statutárních měst Liberec a Jablonec nad Nisou (1: 1)

Aktuality

26.09.2017

SUMF - Veřejné projednání ve znamení mezinárodního Týdne mobility

Tématem projednání byl tentokrát názor veřejnosti na to, jak navrhovaná opatření přispějí k vyššímu využívání veřejné a cyklistické dopravy.
 
11.09.2017

Plán udržitelné mobility pro kvalitní dopravu

Máte co říci k veřejné a cyklistické dopravě? Přijďte na veřejné projednání - 14.9.2017 v Jablonci nad Nisou a 19.9.2017 v Liberci během Týdne Mobility.
 
28.06.2017

Práce na plánu udržitelné mobility pokračují

Pro území Liberec, Jablonec a okolní obce byl vytvořen tzv. multimodální makroskopický dopravní model, který poradí, jaká je současná nabídka i poptávka po dopravě.
 

O projektu

Cíle projektu celého Plánu udržitelné mobility (pro všechny druhy dopravy):

 • Schválit prováděcí dokument dlouhodobé strategie rozvoje - akční plán pro oblast udržitelné mobility
 • Zajistit dostupnost, kterou dopravní systém nabízí, pro všechny cílové skupiny
 • Zlepšit bezpečnost a efektivitu dopravy
 • Snížit spotřebu energie, znečištění ovzduší, hladinu hluku a vibrací
 • Přispět k zatraktivnění a zvýšení kvality městského prostoru

Cíle projektu v 1. a 2. fázi

 • To samé se zaměřením na veřejnou dopravu a cyklodopravu + umožnit čerpání z OPD a IROP na dopravu


Aktivity projektu:

 • Sociodopravní průzkum (všechny druhy dopravy)
 • Dopravní model (IAD, VD, cyklodoprava, pěší)
 • Plán rozvoje veřejné dopravy (analytická část, vize, cíle, opatření, projekty - akční plán 2017-2023)
 • Plán rozvoje cyklodopravy (analytická část, vize, cíle, opatření, projekty - akční plán 2017-2023)
 • Komunikační strategie (zapojení veřejnosti, cílových skupin, aktérů v dopravě)

Projekt je propojen s projektem DEMO-EC spolufinancovaným z Interreg Central EUROPE, kde jsou zdroje na dokončení kompletního plánu pro všechny druhy dopravy.

Organizační struktura:

 • Řídicí skupina projektu
 • Pracovní skupina pro veřejnou dopravu
 • Pracovní skupina pro cyklodopravu
 • Projektový tým
 • Externí zpracovatel plánu mobility (NDCon s.r.o) a komunikační expert.


Kontakty:
Vedoucí projektu
Mgr. Barbara Steinzová
vedoucí oddělení rozvojové koncepce
e-mail: steinzova.barbara@magistrat.liberec.cz
tel.: +420 485 243 508

Nastavení cookies