12.01.2018
Pavel Chmelík

Rozpočet 2017 - financování a vedlejší hospodářská činnost

 

         

    

Rozpočet 2017 – Financování

 

 

150 609 428 Kč

 

Název akce

Název odboru/oddělení / ORJ2

rozpočet schválený na rok 2016

rozpočet upravený na rok 2016

návrh rozpočtu na rok 2017

Financování - kladné úroky apod.

 

 

 

439 624 083

Financování - převod rezervace finančních prostředků

 

 

 

439 624 083

v ČS na splátku úroků dluhopisu - převod rezervy 2016

odbor ekonomiky / 000300120027

52 000 000

52 000 000

63 153 000

v ČS na splátku úřoků směnky - převod rezervy 2016

odbor ekonomiky / 000300120027

25 000 000

25 000 000

25 000 000

Zapojení předpokládaného zůstatku 2016

odbor ekonomiky / 000300120027

0

0

128 000 000

Příjem z umořovacího fondu - dluhopis

odbor ekonomiky / 000300120027

0

0

200 000 000

KB revolving čerpání - JSDH Krásná Studánka

odbor ekonomiky / 000300120027

0

0

17 285 400

KB revolving čerpání - ZŠ Broumovská

odbor ekonomiky / 000300120027

0

0

6 185 683

 

 

 

 

 

Financování - úvěry, splátky apod.

 

 

 

-289 014 655

Dluhopis, směnka

 

 

 

-288 000 000

Splátka směnky

odbor ekonomiky / 000300120027

0

0

-88 000 000

Splátka dluhopisu - refinancování

odbor ekonomiky / 000300120027

0

0

-200 000 000

Provozní úvěry ostatní

 

 

 

-1 014 655

Splátka půjčky SFŽP 

odbor ekonomiky / 000300120027

-1 060 000

-1 060 000

-1 014 655

 

         

    

Vedlejší hospodářská činnost města (VHČ) - návrh 2017

 

 

 

 

 

 

očekávaný výsledek hospodaření:

16 482 910

 

 

 

 

 

rozpočet schválený na rok 2016

rozpočet upravený na rok 2016

návrh rozpočtu na rok 2017 

VHČ NÁKLADY_2017

 

 

15 105 000

Odbor majetkové správy

 

 

13 605 000

oddělení správy objektů a zařízení/000600130031

12 349 000

10 849 000

13 605 000

R-spotřeba materiálu, VHČ-svép.opravy bytů

80 000

80 000

200 000

R-spotřeba materiálu, VHČ-drobný materiál

40 000

40 000

40 000

R-spotř.mat.,VHČ-drobný materiál CZaSP

350 000

350 000

450 000

R-spotř.mat.,VHČ-drobný materiál-holobyty

74 000

74 000

100 000

R-spotř.mat.VHČ-oprava spol.prostor CZaSP

20 000

20 000

20 000

R -  Spotřeba materiálu, VHČ - ost.mat.nevyúčt.náj

15 000

15 000

15 000

R - Spotřeba energie

100 000

100 000

120 000

R-opravy a udržování-opravy domů v kompetenci správce

2 200 000

2 200 000

2 500 000

R-opravy a udržování CZaSP

10 000

10 000

10 000

R-opravy a udržování-opravy domů se souhlasem

300 000

300 000

300 000

R-opravy a udržování-opravy bytů

3 700 000

2 200 000

2 500 000

R-opravy a udržování-opravy holobyty

300 000

300 000

300 000

R-opravy a udržování-havarijní opravy

2 200 000

2 200 000

3 000 000

R-opravy a udržování-výměna zařizovacích předmětů

1 000 000

1 000 000

1 200 000

R-opravy a udržování-opravy zařizovacích předmětů

50 000

50 000

50 000

R-ostatní služby-deratizace

60 000

60 000

250 000

R-ostatní služby-ostatní

1 000 000

1 000 000

1 500 000

R-ostatní služby-ostatní služby holobyty

100 000

100 000

100 000

R-ostatní služby - 192 b.j.

400 000

400 000

500 000

R-ostatní služby - Krejčího ul. 1175-1178

350 000

350 000

450 000

 

 

 

 

Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu

 

 

400 000

oddělení městské informační centrum/000500160038

350 000

350 000

400 000

Nákup zboží MIC - VHČ

350 000

350 000

400 000

 

 

 

 

Odbor školství a sociálních věcí

 

 

1 100 000

oddělení humanitní/000500170040

957 000

1 100 000

1 100 000

R-ostatní služby-BD Vlnařská Harcov

230 000

230 000

230 000

R-ostatní služby-náklady na bankovní služby

35 000

35 000

35 000

R-ostatní služby-poštovné, SIPO

22 000

22 000

22 000

R-ostatní služby-soudní výlohy

150 000

150 000

150 000

R-ostatní služby-BD Stadion

270 000

270 000

270 000

R-ostatní služby - podíl na nákladech společn.

250 000

393 000

393 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VHČ VÝNOSY 2017

 

 

31 587 910 Kč

Kancelář primátora

 

 

726 910

kancelář primátora/000100020000

0

116 910

726 910

Výnosy z prodeje zboží - vstupenky

0

116 910

116 910

Výnosy z prodeje služeb - inzerce

0

610 000

610 000

 

 

 

 

Odbor správní a živnostenský

 

 

15 000

Odbor správní a živnostenský/000200080000

0

29 000

15 000

Výnosy z prodeje služeb - propagační materiál

0

29 000

15 000

 

 

 

 

Odbor správy veřejného majetku

 

 

1 700 000

oddělení technické správy/000600040003

1 700 000

1 700 000

1 700 000

Výnosy z prodeje služeb - reklama na sloupech veř. osv.

1 700 000

1 700 000

1 700 000

 

 

 

 

Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu

 

 

1 260 000

oddělení městské informační centrum/000500160038

620 000

630 000

630 000

Výnosy z prodeje služeb - průvodci

20 000

20 000

20 000

Výnosy z prodeje služeb - propagační materiál

0

10 000

10 000

Výnosy z prodeje zboží - vstupenky

200 000

200 000

200 000

Výnosy za prodej zboží - prodej propagačních materiálů

400 000

400 000

400 000

oddělení cestovního ruchu a sportu

0

630 000

630 000

Výnosy z prodeje služeb - reklamní plochy

0

630 000

630 000

 

 

 

 

Odbor školství a sociálních věcí

 

 

27 386 000

oddělení humanitní/000500170040

27 386 000,00 

27 386 000,00 

27 386 000

R - výnosy z pronájmu - nájemné byty

26 276 000

26 276 000

26 276 000

R - výnosy z pronájmu - nájemné nebyt.prostory

1 110 000

1 110 000

1 110 000

 

 

 

 

Odbor majetkové správy

 

 

500 000

oddělení majetkové evidence a dispozic / 000600130030

500 000

500 000

500 000

Výnosy z prodeje služeb – reklamní plochy

500 000

500 000

500 000

 

         

    

B) ODBORY MAGISTRÁTU - OSOBNÍ VÝDAJE

 

 

 

 

 

Název odboru

Rozpočet 2016

Návrh rozpočtu na rok 2017

změna

počet pracovníků  leden 2016

počet pracovníků prosinec 2016_leden 2017

Odbor kontroly a interního auditu

 

 

 

 

 

osobní výdaje hrubé mzdy

1 338 000

1 692 000

354 000

4

4

povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)

460 540

582 000

121 460

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbor kancelář primátora

 

 

 

 

 

osobní výdaje hrubé mzdy

4 616 000

4 818 000

202 000

14

14

povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)

1 590 000

1 658 000

68 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbor právní a veřejných zakázek

 

 

 

 

 

osobní výdaje hrubé mzdy

3 759 000

3 661 000

-98 000

11

10

povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)

1 294 000

1 260 000

-34 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Městská policie 

 

 

 

 

 

osobní výdaje hrubé mzdy

31 420 000

32 140 000

720 000

 

 

povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)

10 895 000

10 895 000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Kancelář tajemníka

 

 

 

 

 

osobní výdaje hrubé mzdy

10 115 000

11 016 000

901 000

35

37

povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)

3 482 000

3 792 000

310 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Tajemník Magistrátu města Liberec

 

 

 

 

 

osobní výdaje hrubé mzdy

757 000

6 513 000

5 756 000

1

1

povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)

261 000

2 241 000

1 980 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbor stavební úřad

 

 

 

 

 

osobní výdaje hrubé mzdy

7 227 000

7 193 000

-34 000

23

23

povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)

2 488 000

2 476 000

-12 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbor životního prostředí

 

 

 

 

 

osobní výdaje hrubé mzdy

9 882 000

10 345 000

463 000

33

33

povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)

3 402 000

3 561 000

159 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbor správní a živnostenský

 

 

 

 

 

osobní výdaje hrubé mzdy

12 712 000

14 055 000

1 343 000

42

46

povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)

4 376 000

4 838 000

462 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbor sociální péče

 

 

 

 

 

osobní výdaje hrubé mzdy

16 609 000

16 793 000

184 000

54

54

povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)

5 717 000

5 780 000

63 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbor dopravy

 

 

 

 

 

osobní výdaje hrubé mzdy

11 817 000

13 297 000

1 480 000

39

45

povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)

4 068 000

4 577 000

509 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbor informatiky a řízení procesů

 

 

 

 

 

osobní výdaje hrubé mzdy

2 396 000

2 393 000

-3 000

6

6

povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)

825 000

824 000

-1 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbor ekonomiky

 

 

 

 

 

osobní výdaje hrubé mzdy

9 749 000

10 252 000

503 000

33

34

povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)

3 356 000

3 529 000

173 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbor strategického rozvoje a dotací

 

 

 

 

 

osobní výdaje hrubé mzdy

5 789 000

9 158 000

3 369 000

16

26

povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)

1 993 000

3 152 000

1 159 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbor hlavního architekta

 

 

 

 

 

osobní výdaje hrubé mzdy

5 196 000

5 445 000

249 000

15

16

povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)

1 789 000

1 874 000

85 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbor ekologie a veřejného prostoru

 

 

 

 

 

osobní výdaje hrubé mzdy

2 384 000

2 702 000

318 000

9

9

povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)

821 000

930 000

109 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu

 

 

 

 

 

osobní výdaje hrubé mzdy

3 506 000

3 348 000

-158 000

11

10

povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)

1 207 000

1 152 000

-55 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbor školství a sociálních věcí

 

 

 

 

 

osobní výdaje hrubé mzdy

5 385 000

10 826 000

5 441 000

16

33

povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)

1 854 000

3 726 000

1 872 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbor majetkové správy

 

 

 

 

 

osobní výdaje hrubé mzdy

5 877 000

6 131 000

254 000

18

18

povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)

2 023 000

2 110 000

87 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbor správy veřejného majetku

 

 

 

 

 

osobní výdaje hrubé mzdy

6 999 000

7 054 000

55 000

22

22

povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)

2 410 000

2 428 000

18 000

 

 

 

Nastavení cookies