25.10.2017

Rozvoj cyklodopravy v Liberci

V souvislosti s realizací projektu Zefektivnění strategického plánování a rozvoj MA21statutárního města Liberec bylo dne 27. 9. 2017 v prostorách historické budovy Radnice uspořádáno SETKÁNÍ U KULATÉHO STOLU NA TÉMA „PLÁN ROZVOJE CYKLODOPRAVY V LIBERCI NA ROK 2018“.Setkání se zúčastnili zástupci města, odborné veřejnosti a podnikatelské sféry. Pod vedením Mgr. Jana Korytáře proběhla živá diskuze k podpoře cyklistů a zájmových skupin, k cyklokoordinaci, k finančním investičním možnostem a strategickému plánování, k rozvoji cyklistické infrastruktury, k marketingové podpoře a poskytování služeb v oblasti cyklodopravy, ze které vzešly velmi zajímavé a podnětné informace k možnostem rozvoje v této oblasti. Různé pohledy a zkušenosti pomohly otevřít témata, která budou v rámci strategického plánování zcela jistě využita a zohledněna.

Za přínosné informace k oblasti cyklodopravy a za účast na jednání realizační tým projektu všem velmi děkuje!


Text a foto: Mgr. Michaela Bartáková, MPA - Manažerka projektu Zefektivnění strategického plánování a rozvoje MA21 statutárního města Liberec

 

Nastavení cookies