Vodojem Horská a zásobní řadyProjekt: Vodojem Horská a zásobní řady

Program: Národní program Životní prostředí

Cíle projektu: 
Posílení kolísajících dodávek vody v oblasti kolem ulic E. Krásnohorské a U Slunečních lázní. Vybudování vodovodních řadů v dosud nepřipojených oblastech ulice Na Vyhlídce, Kovařovicova, Divoká, Nezamyslova (vytvoření možnosti připojení obyvatel těchto ulic na vodovodní síť). Vytvoření dostatečné kapacity dodávek vody pro další připravované postupné rozšíření vodovodní sítě, počínaje oblastí ulic Krakonošova, Trpasličí a Hostivítova, a také dále směrem na Kateřinky. 

Fáze projektu: příprava


Aktuality

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy

O projektu

Celkové náklady projektu: 70 000 000 Kč
Dotace: 63,75 % z celkových způsobilých výdajů (předpoklad 40 mil. Kč)

Aktivity projektu:

•    vybudování vodojemu s akumulací 2x250 m3 
•    vybudování přivaděče k zásobení vodojemu z vodojemu Jizerský
•    vybudování vodovodních řadů v ulicích Na Vyhlídce, Kovařovicova, Divoká, Nezamyslova a části Horské, napojení do stávající vodovodní sítě
•    odkanalizování vodojemu ulicí Kovařovicova, napojení na stávající kanalizační síť


Harmonogram projektu

2017–2019    projektová příprava (DUR, DSP+DPS) 
01/2020         podání žádosti o poskytnutí dotace
05/2020         pozastavení žádosti z důvodu nesplnění podmínky hlavního vlastníka VHI
08/2020         žádost o výjimku z podmínky hlavního vlastníka VHI
12/2020         vydání rozhodnutí o registraci projektu
02-04/2020   výběr zhotovitele stavebních prací
03-04/2020   výběr dodavatelů technického dozoru a BOZP
05/2021-08/2022    realizace stavebních prací


Aktuální stav projektu

01/2020       podání žádosti o poskytnutí dotace z Národního programu Životní prostředí
05/2020       pozastavení žádosti z důvodu nesplnění podmínky hlavního vlastníka VHI
08/2020       žádost o výjimku z podmínky hlavního vlastníka VHI
12/2020       vydání rozhodnutí o registraci projektu
02/2021       zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavby
03/2021       zahájení zadávacího řízení na technický dozor a BOZP


Kontaktní osoba:

vedoucí projektu
Mgr. Radka Davidová
oddělení přípravy a řízení projektů
email: davidova.radka@magistrat.liberec.cz
tel.: +420 485 243 590

Nastavení cookies