13.02.2018
Karel Horník

Zahájení rekonstrukce Mateřské školy „Beruška“

Dne 5.2.2018 byl předán objekt Mateřské školy „Beruška“ stavební firmě ASTRA Mont s.r.o., která uspěla ve výběrovém řízení jako zhotovitel rekonstrukce objektu.


Kompletní rekonstrukcí MŠ bude provedena úprava vnitřních dispozic školy tak, aby došlo ke zvětšení ploch všech pobytových místností pro děti. Součástí rekonstrukce je modernizace kuchyně, vybudování komunikačních krčků mezi jednotlivými budovami, pořízení nového vnitřního vybavení školy a zajištění bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Rekonstrukce je realizována v rámci projektu „Navýšení kapacit MŠ Beruška“, který je spolufinancován z Evropské unie, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu. Jedná se o projekt Integrovaného plánu rozvoje území aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou.

Cílem projektu je navýšení kapacity Mateřské školy „Beruška“ celkem o 21 míst. Vznikne 6 oddělení z toho jedno oddělení pro 2-3 leté děti o kapacitě 16 míst, a ve zbylých 5 odděleních bude navýšena kapacita ze stávajících 27 dětí na 28 dětí (v každém oddělení o 1 dítě).

Rekonstrukce bude trvat 180 kalendářních dnů, přibližně do konce července 2018

Nastavení cookies