18.10.2017

Na řece Jizeře proběhl mezinárodní hasičský výcvik

V sobotu 14. října 2017 se čtyři jednotky dobrovolných hasičů účastnili výcviku na tekoucí vodě. Výcvik byl součástí projektu „4 města zachraňují přes hranice / 4 Städte retten über die Grenze“ a účastnili se ho hasiči z Hrádku nad Nisou, Liberce - Krásné Studánky, Zittau a Hernnhut – Berthelsdorfu.


                          
Jednalo se v pořadí již o druhý výcvik financovaný z tohoto projektu, který navazoval na jarní odbornou přípravu, týkající se práce na klidné vodě. Zahájení a teoretická příprava tentokrát proběhla u hasičů v Krásné Studánce. Lektory byli stejně jako na jaře členové Vodní potápěčské a záchranné služby Liberec.

Praktická část proběhla na řece Jizeře v prostoru kempu Paraplíčko, nedaleko Železného Brodu. Zde se cvičící seznámili s  prostorem, organizací výcviku a jednotlivými procvičovanými úkoly. Hasiči z Krásné Studánky výcvik využili k vyzkoušení nového vybavení, pořízeného z tohoto projektu. Vyzkoušeli ochranné obleky určené pro zásahy ve vodě a také raftový člun. Všichni cvičící si prakticky vyzkoušeli pohyb v tekoucí vodě při simulaci pádu z lodě nebo ze břehu. Současně proběhl nácvik sebezáchrany a záchrany pomocí házecích pytlíků ze břehu.

Druhou částí výcviku byl nácvik vlastní plavby na raftových člunech, které jsou vhodné pro činnost hasičů, především přepravu osob, materiálu a záchranu osob v extrémních podmínkách. Protože se cvičilo v závodní dráze kanoistů, měli hasiči jízdu zpestřenu překážkami v podobě velkých kamenů, kterým se všechny posádky musely vyhnout a bezpečně přistát u břehu. Ani jízda proti proudu nebyla pro hasiče jednoduchá, ale i s tím se statečně vyrovnali.

Na závěr výcviku proběhlo stručné vyhodnocení. Stejně jako při prvním výcviku všichni byli spokojeni s rozsahem přípravy, způsobem lektorování, tak i s vlastním průběhem a provedením výcviku. Nedílnou součástí je tlumočení, které je vzhledem k odbornosti přípravy velmi náročné, a tak se nedílnou součástí všech setkání stává i paní Romana Cermanová, která všechna setkání oboustranně tlumočí. Tyto výcviky, které jsou velice odborné, zvládá naše tlumočnice dle německých kolegů na výbornou. Poděkování patří všem účastníkům za aktivní přístup, libereckým hasičům za poskytnutý "azyl", ale i libereckým potápěčům za odborné vedení a lektorování.

V zimních měsících nás čeká ještě třetí díl této odborné přípravy, a to bude práce na zamrzlých hladinách a nestabilních ledech.

 

Nastavení cookies