Střety zájmů

Nahlášené střety zájmů

Jednání Číslo bodu Datum Střet zájmů Střet zájmů nahlásil/a
Fond kultury a cestovního ruchu   21.10.2019 Oblastní galerie Liberec, p.o. - projekt Design Days Reichenberg 2019 Mgr. Jan Randáček
Fond kultury a cestovního ruchu   21.10.2019 projekt: Civilizace - kniha rekordů - zápis a projekt, Modlitba za demokracii Bc. Tomáš Hasil
Zasedání Zastupitelstva města Liberec
č. 5 2019
11 5.9.2019 Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků, jejichž součástí je stavba garáže L. Vadovský
Sportovní fond   17.10.2019 projekt S rodinou na Ještěd - sportovní den Mgr. Balašová
Sportovní fond   17.10.2019 projekt Crazy cup 2019, Sportovní den FBC Liberec, PODZIMNÍ KEMP 2019 Bc. Příhoda
Výbor pro sociální věci a bezpečnost 4 22.10.2019 Poskytnutí dotace organizaci ADVAITA, z. ú. A uzavření veřejnoprávní smlouvy Robert Prade
1. zasedání Výboru pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec 3 28.1.2020  Poskytnutí návratné finanční výpomoci organizaci Návrat o.p.s. a uzavření veřejnoprávní smlouvy Robert Prade
1. zasedání Výboru pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec 4 28.1.2020 Poskytnutí individuální dotace Potravinové bance Libereckého kraje, z.s., na rok 2020 Robert Prade
3. zasedání Výboru pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec 3 26.5.2020

Dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2020

Robert Prade
4. zasedání Výboru pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec 4 23.6.2020 Poskytnutí dotace na protidrogové služby a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro organizaci ADVAITA, z. ú. Robert Prade
Výbor pro kulturu a cestovní ruch     hodnocení žádostí z Fondu kultury a cestovního ruchu pro rok 2021:
  1. KALENDÁŘ LIBERECKA spol. s r.o. Měsíčník Kalendář       
  2. KALENDÁŘ LIBERECKA spol. s r.o., Vydávání čtvrtletníku Véčko
  3. KALENDÁŘ LIBERECKA spol. s r.o., Modlitba za demokracii
  4. G300- spolek, Projekt Civilizace- fotíme kanály
  5. G300- spolek, Den Civilizace
  6. G300- spolek, Vydání knihy Říkadla pro Barunku a její kamarády
Bc. Tomáš Hasil
Výbor pro kulturu a cestovní ruch    

hodnocení žádostí z Fondu kultury a cestovního ruchu pro rok 2021:

  1. KALENDÁŘ LIBERECKA spol. s r.o. Měsíčník Kalendář
  2. KALENDÁŘ LIBERECKA spol. s r.o., Vydávání čtvrtletníku Véčko
Ing. David Pastva

 

Nahlášené střety zájmů ve Výboru pro kulturu a cestovní ruch při projednávání žádostí z Fondu kultury a cestovního ruchu pro 1. kolo 2019:

Bc. Tomáš Hasil - u projektů za spolek G300, spolek a Kalendář Liberecka spol. s r.o.       

Pavla Haidlová - Spolek přátel Ostašova, z.s. a CREAT, z.s.

MVDr. David Nejedlo - Julius Jankovič

Mgr. Jan Randáček - Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace

 

Střety zájmů ve Výboru pro sport při projednávání žádostí ze Sportovního fondu pro 1. kolo 2019:

MUDr. Jan Mečl – Sportovní klub stolního tenisu Liberec, z.s.

Mgr. Vít Zákoucký – AC SLOVAN LIBEREC, z.s.

Mgr. Petr Čadek – Junák – český skaut, středisko Mustang Liberec, z.s. a Futsalový klub Zlej se(n) Liberec, z.s.

Ing. František Příhoda – FBC Liberec, z.s.

 

Střet zájmů při projednávání žádostí z Fondu zdraví a prevence v rámci programu 4.1 Program prevence civilizačních chorob a podpora aktivit zdravého životního stylu v roce 2019:

Bc. Anna Provazníková – RODINNÉ CENTRUM KNOFLÍK-RŮŽODOL, z.s.

 

Nahlášeného střety zájmů při projednávání žádostí z Fondu vzdělávání  v rámci programů:

3.1 Volnočasové aktivity s jasným vzdělávacím dopadem na cílovou skupinu  v roce 2019:

PhDr. Miloslava Čechlovská – 2x Dramacentrum Bezejména, z.s.

Mgr. Jan Berki, Ph. D. – 2x Junák – český skaut, středisko Ještěd, z.s.
-    2x Junák – český skaut, středisko Mustang Liberec, z.s.
-    Doctrina – Podještědské gymnázium, s.r.o. 

Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D. – 2 x Loktu She, družstvo

Mgr. Zuzana Tachovská – Spolek přátel JERGYM, z.s.

3.2 Komunitní činnost přispívající rozvoji místních iniciativ v roce 2019:

PhDr. Miloslava Čechlovská – Dramacentrum Bezejména, z.s.

3.4 Soutěže a časopisy v r. 2019

Mgr. Jan Berki, Ph.D. – Doctrina – Podještědské gymnázium, s.r.o.

Nastavení cookies