07.02.2019
Jan Král

Projekt nové silnice myslí na chodce i cyklisty

Jasné obrysy dostává plánovaná silnice do jižní průmyslové zóny. V současnosti je před dokončením dokumentace k územnímu rozhodnutí.

Její podobu včera projednali projektanti se zástupci magistrátu a vedením města – náměstkem Jiřím Šolcem a radním Petrem Židkem.

Už se ví, kudy přesně nová silnice povede. Zbývá dořešit parkoviště pro kamiony a stezku pro pěší a cyklisty, aby se mohli snadno dostat přes silnici z Doubí do Pilínkova.

Trasa nové komunikace povede od kruhového objezdu u Densa, dále kopíruje železniční trať, kterou přibližně ve své polovině podjede a po několika sta metrech se napojí na stávající kruhový objezd pod silnicí I/35, tedy na ulice Hodkovická a Minkovická.

Připravená dokumentace již počítá se smíšenou stezkou pro pěší a cyklisty podél celé komunikace, se sjezdy na okolní pozemky, odvodněním, protihlukovými opatřeními a s výsadbou stromů a keřů.

Samotná stavba je hlavně otázkou peněz, o kterých radnice komunikuje s vedením Libereckého kraje. Město bude hradit navazující investice, tzn. například chodníky, veřejné osvětlení, cyklotrasy apod. „Věřím tomu, že společnými silami se dobereme k úspěšné realizaci,“ uvedl náměstek primátora pro technickou správu města a informační technologie Jiří Šolc.

Stávající napojení průmyslové zóny přes ulici České mládeže už kapacitně nedostačuje a jsou zde překračovány hlukové limity. Po nové silnici volá i Liberecký kraj, který požaduje silniční propojení oblasti Podještědí právě s hlavním silničním tahem přes Liberec.
 

Nastavení cookies