12.04.2019

Parkování na sídlištích je očistec. Radnice to chce řešit

Město Liberec chystá revoluci v parkování – parkovací „zóny sídliště“ přináší řešení ve stále se zvyšujícím zájmu o vydávání placených karet s vyhrazeným stáním na sídlištích. Pokud nový systém ale lidé nebudou chtít, město jej násilím zavádět nebude.

Systém bude fungovat tak, že majitelé bytů si budou moci koupit jednu abonentku za 42 Kč měsíčně, v případě druhého a dalších aut, budou ceny citelně vyšší. „Zároveň ponecháme několik míst ve vzdálenější lokalitě zdarma, a tím ze sídliště vymístíme ostatní auta, která buď nepatří těm, co tam bydlí anebo nejsou tak aktivně využívána,“ popisuje náměstek primátora Jiří Šolc. A dodává: „Majitelé bytů se budou moci rozhodnout, zda před svým panelákem tuto zónu chtějí, či nikoliv. Město nechce dělat nic proti většinové vůli občanů.“

 

Parkovací „zóna sídliště“.

Rada města schválila záměr a první krok v této systémové změně. Nově nepůjde blokovat již tak nízké kapacity parkovišť „vyhrazeným stáním“, to zůstane jen pro invalidy.

Městem objednaný dopravní projektant začne s mapováním stávajících a projektováním nových parkovacích míst, navrhne případné úpravy komunikací na jednosměrky za účelem dalších míst. Návrhy projektanta a nové možnosti v místě projedná vedení města s místními vlastníky bytů prostřednictvím výborů SVJ. Po projednaní město osloví Dopravní úřad a Policii ČR s návrhem situace a značení a až po jejich schválení přistoupí k realizaci. Jako první začne v Pavlovicích v širším sousedství Hokejky, dále přijde na řadu Broumovská a potom sídliště Dobiášova.

Vygenerované peníze z prodeje karet pak město investuje zpátky do dané lokality. Finance půjdou na čistotu v daných sídlištích a vznik dalších parkovacích míst.

 

Po zveřejnění záměru zavedení nového systému parkování na libereckých sídlištích přišlo na adresu radnice mnoho podnětů.

Náměstek primátora Jiří Šolc odpovídá na 10 nejčastějších otázek, která vás zajímají.

 

Proč vlastně systém zvažujete zavést? Je to skutečně potřebné?

Na vedení města se obrací mnoho občanů s tím, abychom „něco udělali“, protože nemohou parkovat v místě a není místo ani v dochozí vzdálenosti jejich bydliště. Na sídlištích je prostě místa málo a aut mnoho, město se pokusí kombinací vytvoření nových parkovacích míst a abonentního systému nastolit alespoň nějaký spravedlivý systém.

 

Odkdy to má být zavedeno? Budou moci SVJ nový systém připomínkovat?

Rada města schválila záměr nového systému, nyní budeme mapovat přesně dnešní stávající parkovací místa, dále budeme prověřovat možnosti zřízení nových míst. Jako první pracujeme na lokalitě Hokejka a širší okolí, to představíme veřejnosti (SVJ) do prázdnin, pokračovat budeme Broumovskou a do konce roku bychom rádi představili možnosti i na nejproblematičtějším sídlišti Dobiášova. Po projednání se SVJ bychom postupně přistoupili k realizaci opatření v závislosti na složitosti stavebních úprav (nová místa) a potřeby nového značení – opatření obecné povahy schvaluje odbor dopravy a Policie ČR.

 

Co se bude dít jako první?

První změnu, kterou občané pocítí, je zrušení možnosti zakoupit si vyhrazené stání. Tato praxe, kdy jednotlivci si mohli zaplatit vyhrazené stání až na dva roky bez ohledu na to zdali jsou, či nejsou přítomní, ta snižovala kapacitu parkovišť. Nové žádosti o vyhrazené stání by parkování na některých lokalitách zcela znemožnily. Nadále budou mít vyhrazená stání pouze invalidní spoluobčané.

 

Proč se rozlišuje mezi prvním, druhým, třetím autem?

V této otázce leží příčina dnešních potíží s parkováním na sídlištích. Mnoho lidí v blízkosti bydliště odstavuje hned několik vozů současně. Běžná je situace, kdy řidič jedním vozem (často služebním) jezdí přes týden, další soukromý vůz stojí odstaven a jezdí příležitostně. Jsou rodiny, kde jsou i tři čtyři auta a potom další zájemci o zaparkování mají smůlu. Tito právem dotčení občané potom bombardují radnici žádostmi o řešení. Chceme vytvořit podmínky pro spravedlivé řešení většiny vlastníků bytů, a proto bude první auto/byt velmi výrazně zvýhodněno oproti druhému, třetímu či dalšímu vztaženému ke stejnému bytu.

 

Jak budou místa zpoplatněna? Co za platbu dostanu?

Město si od systému neslibuje výrazné příjmy do městské kasy, první automobil na byt bude zvýhodněn platbou pod 50 Kč měsíčně, což stěží pokryje náklady na parkovací místo, kde město uklízí, svítí veřejným osvětlením, bude vydávat abonentní karty a zajištovat kontrolu. Druhé a další auto bude dražší právě jako motivace k tomu neaktivní vozy ze sídlišť dostat pryč do garáží, popř. na vzdálenější (ne)placená místa. Výnosy z parkovacího systému nad náklady s ním spojené budou investovány zpět do dané sídlištní lokality na úklid či údržbu… té není nikdy dost.

 

Bude vazba mezi vlastnictvím auta a bytu?

Tato vazba nebude, takže obyvatelé mohou mít kartu na zapůjčený, služební vůz či vůz leasingové společnosti. Dále se mohou domlouvat rodiny s více auty a lidmi, kteří auto nevlastní. Na kartičkách ale budou uvedeny RZ a evidenční čísla. Žádat o kartičku bude muset vždy vlastník bytu.

 

Bude vydáno více karet, než je fyzicky míst?

Ano, v případech, kdy si to bude situace vyžadovat a vždy jen do max. limitu 10 %. To je ze zkušeností limit přirozené fluktuace, nepřítomnosti vozidel. S tímto limitem má město zkušenost i v jiných abonentních lokalitách města.

 

Co mají dělat návštěvy? Jak zaparkují?

Zpoplatněný systém by měl fungovat 18.00–8.00, kdy je nápor parkujících největší, během dne bude režim stejný jako dnes. Pro návštěvy přes noc plánujeme vyhradit další část parkovacích míst s přívětivou sazbou 10 Kč/hodina, max. 30 Kč celá noc.

 

Zůstanou místa zadarmo?

Ano, ve vzdálenějších, méně atraktivních lokalitách zůstanou i místa zadarmo.

 

Co máme dělat, když před naším panelákem tuto zónu také chceme, a nebo naopak když o toto řešení u nás nestojíme?

Vedení města rozhodně nechce dělat nic proti většinové vůli občanů. Jak jsme psali výše, prioritně chceme řešit lokality s nejvyšším počtem stížností na nemožnost parkování. Pokud ten problém SVJ cítí i v jiných lokalitách, je dobré mít usnesení členské schůze se žádostí o zahrnutí do systému, stejně tak pokud lidé v daném místě o toto nestojí, je potřebné mít stejné usnesení členské schůze o tom, že systém lidé nechtějí s tím, že rizika neregulovaného parkování berou na vědomí.

Nastavení cookies