03.06.2019

Diskuse v Krajské věděcké knihovně

Lepší místo pro život – Liberecký kraj. Tak se jmenovala mimořádně zajímavá akce, kterou pořádalo ve čtvrtek 30. května vydavatelství Mafra společně s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci. Sešla se na ní mimo hojné účasti posluchačů i řada regionálních politiků a výrazných podnikatelů. Příspěvky všech řečníků by se daly rozdělit na ty, které zdůrazňovaly přednosti Liberce a libereckého kraje a na ty, které upozorňovaly na oblasti našeho života, které by se měly změnit. Jistě nejzajímavější byl příspěvek majitele Jablotronu, který v naprosto neformálním a jemu vlastním projevu připomněl klesající vliv rodiny na budoucnost našich dětí a tím i na budoucnost naší společnosti.

Příspěvky byly o to zajímavější, že se mnozí podnikatelé nebo zástupci velkých společností neshodli na svých pohledech do budoucnosti. A tak zástupce ČEZu, pan Martínek, promluvil o nutnosti podpořit elektromobilitu, zatímco pan Chuchlík zdůraznil škodlivost elektromobilů majících větší „uhlíkovou stopu“ (větší celkové emise) než moderní automobily se spalovacím motorem.

Další diskutované téma byl budoucí vliv digitalizace, které přinese razantní ztrátu pracovních míst, ale stejně tak velký objem požadavků na vznik nových profesí a s tím související potřebu změny našeho školství,schopného připravit novou generaci dětí pro budoucí svět.

A na závěr? Konference byla velmi zajímavá a je dobře, že se mezi nás dostávají zajímavé myšlenky, o kterých velká část naší společnosti ani neví a tudíž ani nepřemýšlí.

 

 

Nastavení cookies