19.08.2019

Liberec a daně rozdělované státem

Liberec, jako páté největší město České republiky, má jednu velkou nevýhodu. Daně, rozdělované státem mezi statutární města, mají čtyři zvýhodněné lokality. Je jimi Praha, Brno, Ostrava a Plzeň. Tato města dostávají ze státní pokladny násobně víc na jednoho obyvatele, než ostatní statutární města. Seznam ostatních měst, která mají příspěvek na jednoho obyvatele nezvýšený a tudíž mnohem menší než zmíněná zvýhodněná čtyři města, je dlouhý. O změnu tohoto nepoměru se pokoušelo už i předchozí vedení liberecké radnice a pro vzájemné, všeobecně známé neshody zmíněného vedení se nepodařilo realizovat žádné kroky k narovnání citovaných nespravedlivých pravidel.

Současné vedení naší radnice se shodlo na potřebě řešení, které by v případě byť i malého úspěchu přineslo Liberci desítky milionů korun.

A na závěr, pouze pro informaci. O kolik finančních prostředků by mělo město Liberec od státu navíc, kdyby dostávalo na jednoho občana stejnou sumu jako třeba Plzeň? Byla by to skoro jedna miliarda! Ale to stále uvádíme částku na osobu, kterou dostává město Plzeň. Ale zbývající privilegovaná města mají na osobu ještě víc. Takže Liberec se musí snažit s ostatními  znevýhodněnými městy tuto nevýhodu co nejdříve smazat.

Nastavení cookies