Výbor pro rozvoj a životní prostředí

Tajemník:

Jana Baboráková

tel.: 485 243 192

e-mail: baborakova.jana@magistrat.liberec.cz

Předseda:

Zdeněk Chmelík

e-mail:  777 112 470

Místopředseda:

Bc. Zuzana Kocumová

tel.:  603 157 569

e-mail:  zuzana.kocumova@gmail.com

Členové:

Mgr. Petr Brestovanský

 

Bc. Vojtěch Prachař

 

Hana Zemanová

 

Mgr. Dita Landová

 

Mgr. Jana Ibehejová

 

Lumír Vadovský

 

Ing. Michael Otta

 

Mgr. Ondřej Petrovský

 

Mgr. Ondřej Bartůšek

 

Ing. Bc. Zuzana Wudyová

 

Jaroslava Kašparová

Nastavení cookies