Park Štefánikovo náměstí

Park Štefánikovo náměstí

Katastrální území:

Liberec, p.p.č. 3074

Datum registrace: 22.11.1995

CHARAKTERISTIKA

Parkově upravená plocha pochází z 2. poloviny 19. století. V rámci sadových úprav zde byly vysázeny některé dřeviny, které jsou pro město významné: tsugy kanadské (Tsuga canadensis), platany javorolisté (Platanus acerifolia) a duby letní ve formě pyramidální (Quercus robur ‚Fastigiata'), dále duby letní, břízy bradavičnaté (Betula pendula), javory mléče (Acer platanoides), vrba bílá (Salix alba) a nová výsadba cypřišků (Chamaecyparis sp.). Směrem ke kasárnům je plocha uzavřena zbytkem lipové aleje podél chodníku a směrem k ulici Vítězné se nachází alej javorová.

Park je historicky památný, měnily se zde v minulosti sochy podle různých historických etap. Nejprve zde stála socha Stalina (1951) a po jeho odstranění byly nainstalovány pískovcové desky s tesanými reliéfy a  nápisy sochaře Jiřího Seiferta (1966). V roce 1974 prostor doplnila socha neznámého sovětského vojáka, která byla v roce 1995 přemístěna na  vojenský hřbitov v Ruprechticích.
V roce 2000 byl v prostorách parku u příležitosti pětapadesátého výročí ukončení druhé světové války odhalen interaktivní výtvarný objekt z  dílny Ing. Arch. Petra a Mgr. A. Jana Stolínových a Ing. Arch. Moniky Mitášové. Památník je věnovaný bojovníkům a obětem za svobodu vlasti.

Nastavení cookies