Park "U spořitelny"

Park "U spořitelny"

Katastrální území:  Liberec, p.p.č. 74/2, 74/3

 

Datum registrace: 19.5.2000                    

CHARAKTERISTIKA

Parkově upravená plocha u památkově chráněného objektu spořitelny č.p. 12/IV byla založena koncem 19. století a  postupně prošla několika etapami úprav.
Při poslední rekonstrukci v roce 1993 byla vytvořena plocha, která svým řešením a vybavením vč. zachování původních cenných dřevin (duby letní - Quercus robur ‚Pyramidalis', smrk pichlavý - Picea pungens ‚Argentea', cypřišek hrachonosný - Camaecyparis pisifera, na ploše u ul. Rumunské javor klen, dub letní, buk lesní - Fagus sylvatica ‚Atropurpurea' a  další) a zajištění pravidelné údržby představuje jednu z  nejvýznamnějších ploch zeleně v centru města.

Nastavení cookies