Parčík U Lékárny

Parčík U Lékárny

Katastrální území:

Vratislavice nad Nisou, p.p.č. 1587

Datum registrace: 22.8.2009

CHARAKTERISTIKA

Jedná se o stromový porost lichoběžníkového tvaru ležící v rohu křižovatky ulic Chmelařská a U Sila o rozloze 1 538 m2. Park se nachází přímo u zastávky „Lékárna“ s výhybnou z roku 1966 na  tramvajové lince Liberec– Vratislavice n. N (- Jablonec n.N.).

Základní druhové složení porostu je: borovice (Pinus spp.), smrk ztepilý (Picea abies), javor (Acer spp.), habr obecný (Carpinus betulus), bříza bělokorá (Betula pendula), dub (Quercus spp.), slivoň trnka (Prunus spinosa), střemcha bílá (Prunus avium), tavolník (Xylostea spp.), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare). Za povšimnutí stojí mohutný smrk ztepilý v centrální části parčíku. Park je udržovaný s prvky městského mobiliáře (lavička, plocha pro výlep plakátů) a dalším kompozičně zajímavým příslušenstvím - kovová pumpa, mohutný ozdobný balvan. Parkem vede stezka větvící se ve tvaru písmene Y.

Nastavení cookies