Alej lip v ulici Rychtářská

 

Lípy v ulici Rychtářská

Katastrální území:

Ruprechtice, p.p.č. 211/2, 1443/1, 1443/86

Datum registrace: 3.4.1996

CHARAKTERISTIKA

Alej celkem osmi lip je jedna z nejstarších alejí na území města (od ul. Zákopnické k Ruprechtické jsou obvody kmenů 330 cm, 245 cm, 360 cm, 425 cm, 410 cm, mladší výsadba 120 cm a 90 cm, 290 cm). Lípy jsou ve kmenech vesměs  poškozené a byly v letech 1981/82 a 1993/94 ošetřovány. I když je životnost těchto stromů již omezená a jsou za vrcholem svého růstu, v současné době obrůstají a jejich zachování je vázáno na historii celého území. Ochranné pásmo tvoří zelený pás podél komunikace o šířce 8 m od komunikace a 7 m od krajních stromů, zelený ostrůvek v křižovatce.

Nastavení cookies