OP 27. PAMÁTNÉ STROMY NA LIBERECKU

1 Klen u Kotků Javor klen (Acer pseuoplatanus) Rašovka 258 u domu č.p. 9 (obec Šimonovice) 30.11.2002 101925
2 Buk ve Frýdlantské Buk lesní červenolistý  (Fagus sylvatica var. rubra) Liberec 461/2 Frýdlantská ulice 22.3.2005 104946
4 Lípa Na Mlýnku Lípa srdčitá (Tilia cordata) Staré Pavlovice 785/1 ul. Na Mlýnku 20.5.2006 104952
5 Dub letní u Horizontu Dub letní (Quercus robur) Horní Růžodol 1005/6 u nákup. střediska "Horizont" 28.4.2007 104954
6 Alej v Machníně lípy, jasany, jeřáby, duby, topol šedý Machnín 1051/10, 1051/2 Odbočka z ul. Tolstého (u domu č.p. 3) k Hamrštejnu 3.6.2008 105237
7 Dub na Orlí louce Dub letní (Quercus robur) Vratislavice 3078 Pod Mojžíšovým pramenem 5.6.2008 105235
8 Javor v Dětřichovské Javor klen (Acer pseudoplatanus) Krásná Studánka 547/5 ul. Dětřichovská 20.11.2007 105236
9 Židovská lípa  Lípa obecná (Tilia vulgaris) Liberec 540/2 U Krajské knihovny 27.9.2008  
10 Machnínská lípa Lípa malolistá (Tilia cordata) Machnín 262/13 V poli u cesty Hrádecká 21.5.2008 105230
11 Schillerův dub Dub letní (Quercus robur) Stráž nad Nisou 59/1 Na křižovatce cest, ulice U Kina 5.11.2008 105325
12 Lípa, ul. Šrámkova Lípa malolistá (Tilia cordata) Ostašov u Liberce 165 Na soukromé zahradě ul Šrámkova č.p. 24 6.1.2009 105355
13 Javor klen ve Vesci Javor klen (Acer pseudoplatanus) Vesec u Liberce 1126 ul. Nad Strání, veřejná komunikace 3.6.2009 105418
14 Císařské duby 2 ks dub letní (Quercus robur) Liberec 3015/1 Sukovo náměstí 20.5.2009 105477
15 Strážní dub za Ruprechtickým lesíkem Dub letní (Quercus robur) Ruprechtice 1108 Soukromá zahrada u domu č.p. 1218 3.7.2009 105407
16 Podještědská lípa Lípa srdčitá (Tilia cordata) Dolní Hanychov 180/2 ul. Erbenova 13.12.2009 105752
17 Lípa v ulici Žitná Lípa srdčitá (Tilia cordata) Rochlice u Liberce 892/1 ul. Žitná 9.8.2011 105763
18 Svobodův jasan Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) Františkov u Liberce 365/1 ul. Uralská č.p. 19 29.7.2011 105759
19 Ostašovská lípa Lípa srdčitá (Tilia cordata) Ostašov u Liberce 155 ul. Šrámkova č. p. 44 10.3.2012 105824
20 Jírovec stěhovavý Jírovec maďal    (Aesculus hippocastanum) Liberec 4035/1 Náchodská, U Jezu 5.3.2014 105971
21 Památné stromy U Klingerů Lípa srdčitá, 1x javor klen Šimonovice 13, 400/2 V Zatáčkách 31.3.2013 105922
22 Lípy u Svatého Ambrože 3x Lípa srdčitá (Tilia cordata) Staré Pavlovice 668/3 Selská 4.7.2014 106004
23 Dub U mlýna Dub letní (Quercus robur) Horní Hanychov  599/1 u bytového domu Puškinova č. 24 15.7.2014  106002
24 Jedle u Jirásků jedle ojíněná (Abies concolor) Starý Harcov 520 zahrada - Wolkerova 417 24.4.2015 106065

Nastavení cookies