25.03.2021
Ing. František Russig

Závazné stanovisko k terénním úpravám a k odstranění stavby dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech

1. Identifikační kód

 

2. Pojmenování (název) životní situace

Žádost o závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady nebo vedlejšími produkty k terénním úpravám a k odstranění stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona.

3. Základní informace k životní situaci

Závazné stanovisko vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má být realizován příslušný záměr.

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Právnická, fyzická podnikající osoba, fyzická osoba - statutární zástupci, případně zmocněnci.

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

K podání žádosti o závazné stanovisko dle § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech  je možné využít formulář dostupný na webových stránkách města Liberec.

6. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Liberec.

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, oddělení odpadů a ovzduší, nám. Dr. E. Beneše 183/22, 460 01 Liberec, 3. patro, č. dveří 331. Úřední hodiny: 8,00 – 17,00 hodin pondělí a středa, 8,00 – 16,00 hodin úterý a čtvrtek, 8,00 – 12,00 hodin pátek.

Ing. František Russig, e-mail: russig.frantisek@magistrat.liberec.cz, tel. 485 244 882

Mgr. Milada Ondráčková, e-mail: ondrackova.milada@magistrat.liberec.cz, tel. 485 244 889

Ing. Michaela Stuchlíková, e-mail: stuchlikova.michaela@magistrat.liberec.cz, tel. 485 244 889

Bc. Lucie Kratzmannová, e-mail: kratzmannova.lucie@magistrat.liberec.cz, tel. 485 244 885

Bc. Tereza Darebná, e-mail: darebna.tereza@magistrat.liberec.cz, tel. 485 244 885

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vyplněný formulář, případně plnou moc k zastupování..

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář žádosti je ke stažení na webových stránkách města Liberec.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

---

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Správní orgán příslušný k vydání závazného stanoviska vydá závazné stanovisko bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byl o vydání závazného stanoviska požádán. K této lhůtě se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ohledání na místě nebo jde-li o zvlášť složitý případ.

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

---

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

---

14. Elektronická služba, kterou lze využít

E-mail: posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis), datová schránka.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech.

16. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Závazné stanovisko není rozhodnutím ve správním řízení a nelze se tedy proti němu samostatně odvolat. Je však možné podat odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno a obsah závazného stanoviska napadnout v rámci odvolání.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

---

19. Nejčastější dotazy

---

20. Další informace

Žádost o závazné stanovisko lze podat osobně na Magistrátu města Liberec - odboru životního prostředí, zaslat poštou, zaslat v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem na elektronickou podatelnu úřadu nebo zaslat do datové schránky statutárního města Liberec. Za podmínky, že bude žádost do 5ti dnů potvrzena popř. doplněna výše uvedeným způsobem, lze podat žádost prostřednictvím dálnopisu, telefaxu či veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu.

21. Související životní situace a návody, jak je řešit

 

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí, oddělení odpadů a ovzduší.

Kontaktní osoba

Ing. František Russig.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

25. 3. 2021.

Popis byl naposledy aktualizován

25. 3. 2021.

Datum konce platnosti popisu

Nastavení cookies