05.12.2022
Ing. Štěpánka Koutecká

Omezení vstupu do lesů v lokalitách Prosečský hřeben a Srnčí důl

V území Prosečského hřebene a Srnčího dolu byl Magistrátem města Jablonec nad Nisou vyhlášen zákaz vstupu do honitby v období od 01.12.2022 – 28.02.2023 v hodinách od 18:00 do 06:00 hod. následujícího dne a dále tyto termíny, v kterých bude probíhat společný lov či naháňka během celých dnů i nocí: od 09.12.2022 od 18:00 hod. do 12.12.2022 do 06:00 hod., od 25.12.2022 od 06:00 do 28.12.2022 do 06:00 hod., a od 13.01.2023 od 06:00 hod. do 16.01.2023 do 06:00 hod, a to z důvodu zajištění klidu zvěře, který má usnadnit její lov a minimalizovat migraci zvěře mezi honitbami. Dalším důvodem je zajištění bezpečnosti osob v období lovu, zajištění bezpečnosti veřejnosti a nutná regulace z důvodu potencionálního ohrožení nákazy afrického moru prasat. Podrobnější informace na : https://www.liberec.cz/cz/obcan/urad/uredni-deska/verejna-vyhlaska-opatreni-obecne-povahy-zadost-omezeni-vstupu-do-casti-honitby-radlo.html

Nastavení cookies