23.04.2019
Ing. Štěpánka Koutecká

Nová vyhláška o ochraně dřevin

Vyhláška č. 86/2019 Sb.

Od 1.dubna 2019 nabývá účinnosti nová vyhláška č. 86/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 189/2013Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení ve znění vyhlášky č. 222/2014.

Tato vyhláška upravuje zejména kácení náhradní výsadby, kterou již nelze kácet bez souhlasu orgánu ochrany přírody, bez ohledu na obvod kmene (§ 3 vyhl. č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení).

Nastavení cookies